Aktualny numer

Nr 4 (351) jesień 2019

Rok akademicki 2019/2020 zaczynamy ze świadomością, że czeka nas wiele fundamentalnych zmian w funkcjonowaniu uczelni. Wchodzi w życie nowy statut SGH. Działalność inauguruje Rada Uczelni (str. 11) i Szkoła Doktorska SGH. Przed nami, o czym wspominał w swoim wystąpieniu inauguracyjnym rektor prof. Marek Rocki (str. 8) zadanie ustanowienia rad naukowych i doradczych dyscyplin.

Studenci SGH wybrali swój samorząd (str. 12). Wraz z nowym składem tej organizacji otwiera się nowy rozdział dla społeczności akademickiej – nowym członkom Samorządu Studentów SGH życzymy, by i oni odegrali dobrze swą rolę w zmienionej rzeczywistości uczelnianej.

Również dla „Gazety SGH” to rok przełomowy. Po ponad 25 latach istnienia i opublikowaniu 350 numerów czasopisma od października uruchomiliśmy portal „Gazety SGH”. Portal został przygotowany merytorycznie przez pracowników Działu Promocji i Rekrutacji SGH i będzie przez nich obsługiwany. Mamy nadzieję, że dzięki temu nowemu medium będziemy mogli jeszcze lepiej służyć naszej społeczności.

Zapraszamy do współpracy i do odwiedzenia strony: gazeta.sgh.waw.pl.

Najlepszego nowego roku akademickiego!

Redakcja