Aktualny numer

Wydanie specjalne (352) Insight 2019

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy

 

Oddajemy w Państwa ręce specjalny numer „Gazety SGH” – „Gazetę SGH – Insight”. Udany zeszłoroczny debiut zachęcił nas do kontynuowania formuły eksperckiego wydania pisma, a co za tym idzie – do zebrania po raz kolejny i przedstawienia Czytelnikom analiz i prognoz w rożnych obszarach rynku, w rożnych obszarach gospodarki zajmujących istotne miejsce w działalności naukowej i edukacyjnej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Zwróciliśmy się do przedstawicieli kadry akademickiej uczelni, aby zechcieli podzielić się opiniami o tych zjawiskach, procesach i zdarzeniach z 2019 r., których konsekwencje będą znaczące w nadchodzącym roku i latach następnych. Zgromadzonym w ten sposób opracowaniom nadaliśmy kształt i formę jak najbardziej przystępną dla każdego Czytelnika, zarówno tego, który oczekuje pogłębionych i udokumentowanych analiz naukowych, jak i tego, który pragnie w podstawowym zakresie uzyskać kluczową wiedzę na temat mechanizmów społeczno-gospodarczych i procesów zachodzących na światowym rynku. Należy podkreślić, że wydawanie specjalnego, eksperckiego numeru „Gazety SGH” jest konsekwencją otwartości uczelni na otoczenie i chęci budowania z nim ścisłych relacji, a więc wynika z naczelnych wartości, którymi się kierujemy. Wiedzę teoretyczną i praktyczne eksperckie doświadczenia naszej kadry akademickiej staramy się spopularyzować w możliwie najszerszym zakresie.

 

Zachęcamy do nadsyłania uwag, polemik, własnych przemyśleń, a także prosimy o artykułowanie pod naszym adresem konkretnych oczekiwań dotyczących tworzenia następnych wydań. Będzie to dla nas niezwykle cenny materiał do oceny dotychczasowej pracy, a zarazem ważny czynnik mobilizujący do starań o możliwie najlepszy merytoryczny kształt kolejnych publikacji.

 

Z dużą satysfakcją oddając Państwu „Gazetę SGH – Insight”, serdecznie zachęcamy do lektury oraz współtworzenia następnych wydań pisma.

 

dr Marcin Dąbrowski