Informacje dla autorów

Zapraszamy do współpracy.

Czekamy na Państwa artykuły, opinie i uwagi: gazeta@sgh.waw.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, adiustowania i redagowania tekstów, zmiany
tytułów oraz odmowy publikacji tekstów niezamówionych.