Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności serwisu gazeta.sgh.waw.pl 

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej podajesz nam swoje dane osobowe, które są niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie.

Witryna wykorzystuje także pliki cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe zapisywane i przechowywane na urządzeniu Użytkownika podczas jego odwiedzin witryny, w celu zapewnienia jej prawidłowego działania, do celów statystycznych i marketingowych. 

Zachęcamy do zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (pkt I) i polityką cookies (pkt II).

I. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników serwisu gazeta.sgh.waw.pl

1. Administrator 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwana dalej Administratorem lub SGH.

2. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektor Ochrony Danych – Katarzynę Janczewską –  z którą można skontaktować pod adresem mailowym: iod@sgh.waw.pl.

3. Cele, podstawa prawna i czas przechowywania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

3.1    Udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną pod nasz adres podany w stopce – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej poprzez przesłanie do nas wiadomości.

3.2    Promocyjnym - badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkownika (np. analizy informacji o aktywności Użytkownika pozyskanych dzięki plikom cookies) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej poprzez zaznaczenie zgody na cookies marketingowe i statystyczne.

3.3    Administrowania witryną, zapewnienia jej prawidłowego działania i bezpieczeństwa (m.in. poprzez przetwarzanie tzw. danych eksploatacyjnych – np. o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z usługi) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie właściwego działania witryny) w związku z przepisami RODO.

4. Odbiorcy danych osobowych

4.1.    Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4.2.    W przypadku korzystania przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do ochrony przetwarzanych danych osobowych.

5. Czas przetwarzania danych osobowych

5.1.    W przypadku danych osobowych przetwarzanych wyłącznie na podstawie zgody, będą one przetwarzane do momentu jej wycofania.

5.2.    Dane osobowe związane z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora będą przetwarzane przez czas niezbędny do ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi z uwzględnieniem odpowiednich okresów przedawnienia roszczeń.

6. Dobrowolność podania danych osobowych 

Podanie danych osobowych w celach, których realizacja jest możliwa na podstawie Pani/Pana zgody, jest dobrowolne i nie jest konieczne, aby korzystać z witryny. 

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

7.1.    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, usunięcia w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa. 

7.2.    W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody (czego dotyczą punkty 3.1 i 3.2), może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.  

7.3.    W przypadku przetwarzania danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora (czego dotyczy pkt 3.3), przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

7.4.    Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje, o których mowa w art. 22 RODO, czyli takie, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

II. Polityka cookies

1. Rodzaje cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W ramach witryny mogą być stosowane następujące pliki cookies w celach: 

1. Niezbędne – w celu: umożliwienia działania niezbędnych funkcji takich jak:

  • logowanie, ustawianie preferencji prywatności lub zapewnienie bezpieczeństwa (prawidłowego uwierzytelnienia użytkownika); 
  • zapamiętania informacji takich jak preferencje językowe czy region geograficzny;
  • udostępnianie treści za pośrednictwem zewnętrznych mediów społecznościowych, a także umożliwianie powiązania konta w takich mediach z naszą stroną i jej funkcjonalnościami.

2. Statystyczne - w celu zbierania informacji o tym, jak często strona internetowa jest odwiedzana i jak użytkownicy z niej korzystają.

3. Marketingowe -  w celu badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkownika.

Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies niezbędnych, , statystycznych, marketingowych  mogą być wykorzystywane także przez operatorów poszczególnych plików cookies w ich własnych celach lub w celach ich partnerów biznesowych. Niniejsza polityka cookies dotyczy tylko witryny gazeta.sgh.waw.pl Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

Informacje na temat plików cookies (celów ich stosowania, operatorów i ich polityk prywatności) znajdują się w tabeli dostępnej na stronie:
https://www2.sgh.waw.pl/pliki-cookies-w-gazeta-sgh

2. Wyrażenie zgody na cookies i zmiana wyboru

Wyrażenie zgody na cookies statystyczne i marketingowe jest możliwe za pośrednictwem okna z polami wyboru, które wyświetla się na stronie przy pierwszej wizycie. Okno może wyświetlić się ponownie po wyczyszczeniu historii w przeglądarce, które spowoduje usunięcie informacji o Państwa decyzji lub po upływie pewnego czasu od Państwa ostatniej wizyty. 

Zmiana preferencji związanych z cookies może nastąpić przez kliknięcie w ikonę widoczną w lewym dolnym rogu strony. 

Określenie preferencji dotyczących cookies jest także możliwe poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja Państwa przeglądarki internetowej.