W ciągu ostatnich kilkunastu tygodni świat jaki do tej pory znaliśmy przeminął. Eksperci z wielu dziedzin prześcigają się w prognozach, jak będzie wyglądało życie po pandemii. Nieco zaskakującym skutkiem rozprzestrzeniania się COVID-19 jest wielki boom inwestorów indywidualnych na rynek kapitałowy w Polsce. Czy ma on szanse być trwały? Tak, jeżeli postawimy na edukację.
W tym roku po raz pierwszy Szkoła Główna Handlowa w Warszawie uhonorowała absolwentów specjalną nagrodą za osiągnięcia w roli lidera w obszarze nauki oraz biznesu. Laureatami edycji Nagrody Absolwenckiej „Liderzy SGH” w roku 2020 zostali: Sonia Wędrychowicz-Horbatowska, Kuba Karliński oraz prof. Bogumił Kamiński.
Dlaczego szczególnie ostra krytyka instytucji uniwersalnych – przede wszystkim WHO – wychodzi z USA? Jak reaguje Europa i na kim tak naprawdę spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo zdrowotne obywateli? Głos w tej sprawie na łamach Gazety SGH zabrał prof. Jerzy Menkes z Kolegium Gospodarki Światowej SGH.

RELACJE Z KONFERENCJI

6.05.2020

Jak, co tydzień Katedra Polityki Publicznej zaprosiła do wspólnej debaty online specjalistów oraz wszystkich zainteresowanych członków społeczności akademickiej, tematem bieżącej sytuacji, związanej z pandemią koronawirusa. Tym razem dyskusja poświęcona była zagadnieniom społecznym.

22.04.2020

W związku z bieżącą sytuacją, dotyczącą epidemii koronawirusa, Katedra Polityki Publicznej SGH zainicjowała cykl spotkań on-line, podczas których pod dyskusję poddawane są aktualne wydarzenia z kraju oraz z zagranicy. Do debaty zapraszani są nie tylko specjaliści, którzy analizują, komentują oraz szukają optymalnych rozwiązań walki z ekonomicznymi, społecznymi i politycznymi skutkami pandemii, ale także wszyscy zainteresowani tym tematem członkowie społeczności akademickiej SGH.

Komunikaty

Prof. Piotr Wachowiak, prorektor SGH ds. nauki i zarządzania oraz rektor-elekt, został zastępcą przewodniczącego Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk.

​Marszałek Sejmu powołała prof. Izabelę Zawiślińską, jako przedstawiciela nauk prawnych i ekonomicznych do Kolegium Najwyższej Izby Kontroli.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 28. przyznała najzdolniejszym młodym naukowcom z całej Polski stypendia w programie START.

5 maja 2020 dr hab. Bartosz Grucza został powołany przez premiera do składu rady ds. spółek z udziałem skarbu państwa i państwowych osób prawnych.

Dr Anetta Anna Janowska z Katedry Polityki Publicznej oraz dr Radosław Malik z Instytutu Studiów Międzynarodowych uzyskali grant w konkursie MNiSW promującym społeczną odpowiedzialność nauki.

23 kwietnia prof. Mariusz Golecki, rzecznik finansowy powołał prof. Annę Szelągowską do jury IV edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską i licencjacką z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym.