W czwartek 2 lipca odbyła się się kolejna debata online z cyklu „Czwartkowe Spotkania SGH”. Tym razem spytaliśmy ekspertów o przyszłość polskiej energetyki w świetle najnowszych informacji o planach budowy elektrowni jądrowej oraz innych wyzwań stojących przed tym sektorem.
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 26 czerwca rozpoczęła wydawanie absolwentom – oprócz tradycyjnego dyplomu ukończenia studiów wyższych i suplementu do dyplomu – także wersję cyfrową w postaci skanów opatrzonych kwalifikowaną elektroniczną pieczęcią SGH. Od początku roku akademickiego 2019/2020 każdy dyplom oraz suplement jest oznaczony kwalifikowaną pieczęcią. Czym jest i kiedy warto z niej skorzystać?
Ustępujący rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prof. Marek Rocki przekazał dziś insygnia rektorskie prof. Piotrowi Wachowiakowi, który będzie piastował to stanowisko w kadencji 2020-2024. 

Komunikaty

Prof. Marcin Kawiński i dr Janina Petelczyc z Katedry Ubezpieczenia Społecznego zostali powołani na czteroletnie kadencje do dwóch grup opiniodawczo-doradczych Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych.

Prof. SGH dr hab. Jakub Brdulak otrzymał nominację do grupy WG Quality Assurance w ramach projektu MICROBOL.

W ostatnim czasie nominacje profesorskie od prezydenta RP otrzymali: prof. Maria Aluchna, prof. Marek Rocki, prof. Jakub Growiec, prof. Jan Klimek oraz prof. Maciej Cesarski.

Nasi studenci: Wiktor Andrzejewski, Hubert Jarecki, Cezary Janiszewski i Szymon Karaś pod opieką dra Kamila Gemry, zdobyli drugie miejsce w konkursie Ethics Challenge 2020 organizowanym przez CFA Society Poland.