SGH kolejny raz zagra dla WOŚP. Już w niedzielę 31 stycznia odbędzie się 29. finał największej, ogólnopolskiej akcji charytatywnej, do której ponownie dołącza nasza uczelnia.
Blockchain, jako innowacyjna technologia, może zmotywować do działania bardziej niż jakiekolwiek systemy premiowe, tak, jak ukryte tuż za linią frontu złoto motywowało bohaterów „Złota dla zuchwałych” do ataku na wroga. Musimy sobie tylko uświadomić jego wartość.
Heraklit z Efezu mawiał, że „tych, którzy wstępują do tych samych rzek, coraz to inne zalewają wody”, co zwykliśmy skracać do krótkiego aforyzmu panta rhei. Zmiana jest jedynym stałym elementem życia, ale też zmiana nigdy nie dotyczy wszystkich aspektów naszej egzystencji. Ciągłość i zmiana, oto cechy, które definiują funkcjonowanie Dziekanatu Studium Magisterskiego SGH w ciągu ostatniego okresu.

RELACJE Z KONFERENCJI

19.01.2021

„Polityka publiczna oparta na wiedzy i faktach” to nowy cykl seminariów organizowanych przez Katedrę Polityki Publicznej KES. Podczas comiesięcznych spotkań do wspólnej dyskusji zapraszani będą eksperci, którzy w sposób istotny wpływają na kształt podejmowanych w Polsce decyzji w sferze polityk publicznych. Gościem pierwszego spotkania, poświęconego szczepieniom, był prof. Jerzy Duszyński, prezes Polskiej Akademii Nauk, który jednocześnie kieruje interdyscyplinarnym zespołem doradczym PAN ds. COVID-19.

15.01.2021

Drugie webinarium „Rozmowy przy drugiej kawie”, zorganizowane 17 grudnia 2020, przez zespół Pełnomocnika ds. Zarządzania Systemem Jakości Kształcenia w SGH, było poświęcone Komunikatowi Rzymskiemu.

Komunikaty

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie rozstrzygnęła konkurs na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską na temat rynku kapitałowego. Nagrody otrzymali również absolwenci naszej uczelni.

20 stycznia 2021 r. rektor SGH powołał rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich

12 stycznia 2021 roku minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek powołał prof. Marka Rockiego do pełnienia fukcji członka Komisji Dyscyplinarnej przy MEiN.

20 stycznia 2021 r. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Fundacja Pomyśl o Przyszłości podpisały porozumienie o współpracy, którego celem jest wspieranie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.