Plany zapewnienia ciągłości działania (business continuity plans, BCPs) oraz zarządzanie nią (business continuity management, BCM) są ważnymi elementami w funkcjonowaniu organizacji. W dniach 25 marca – 1 kwietnia br. prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska przeprowadziła badanie pilotażowe wśród polskich profesjonalistów na temat BCP/BCM w czasie pandemii SARS-CoV-2. Jakie są jego wyniki?
Walka z koronawirusem jest ogromnym wyzwaniem dla systemu opieki zdrowotnej, szczególnie w kontekście ograniczonych zasobów. W ostatnich tygodniach cały świat zastanawia się, kiedy uda się opanować globalną pandemię groźnego wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19.
„Widzialna ręka” to inicjatywa polegająca na wzajemnym wsparciu społeczności akademickiej SGH w trudnym czasie epidemii koronawirusa.

RELACJE Z KONFERENCJI

3.02.2020

Panel „Kultura i edukacja ekonomiczna” podczas X Kongresu Ekonomistów Polskich.

21.01.2020

21 stycznia 2020 r. w SGH odbyła się konferencja naukowa Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH pt. „20 lat badań koniunktury w sektorze bankowym w Polsce”, objęta honorowym patronatem prezesa Narodowego Banku Polskiego. Dwudziesta rocznica rozpoczęcia przez badaczy skupionych wokół IRG SGH badań koniunktury w bankowości polskiej stała się pretekstem do przedstawienia analiz i refleksji.

17.12.2019

Grudzień jest miesiącem, w którym Dziekanat Studium Magisterskiego SGH tradycyjnie (współ)organizuje ogólnopolskie Forum Dziekanatów. Tegoroczna edycja była już bowiem trzecia z rzędu, a samo wydarzenie stało się rozpoznawalne na uczelniach w całej Polsce. 

Komunikaty

Akcja „Widzialna Ręka” w SGH cieszy się dużą popularnością wśród naszej społeczności.

UKW: zaplanowane na dzień 1 kwietnia 2020 r. zebranie wyborcze w sprawie wyboru Rektora SGH nie odbędzie się. Zaplanowane zgłaszanie kandydatów do Senatu SGH w dniach 1-9 kwietnia 2020 zostaje zawieszone. O dalszych zmianach w procesie wyborczym Uczelniana Komisja Wyborcza poinformuje w terminie późniejszym. Komunikaty UKW
 

Kanclerz SGH do 10 kwietnia wydłużył czas obowiązywania specjalnego trybu organizacji pracy jednostek administracji SGH w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.

W sprawie zasad odstąpienia od pobierania, odraczania oraz umorzenia niektórych należności finansowych i zobowiązań dla studentów, doktorantów  i kontrahentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie spowodowanych stanem epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie rektora nr 24 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zmian w organizacji kształcenia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie  w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19

16 marca 2020 Rada Uczelni wskazała jako kandydatów na rektora SGH w kadencji 2020-2024 dr. hab. Piotra Wachowiaka, prof. SGH i prof. dr hab. Marzennę Weresę.

Wdniach od 14.03.2020–10.04.2020 biblioteka jest całkowicie zamknięta.
From 14th March to 10th April of 2020 Library will be closed