Emocje, jakie towarzyszą społeczeństwu w trakcie trwającej pandemii bywają skrajnie różne, od strachu i paniki, poprzez niepewność, aż do zaprzeczenia. Jak media wpłynęły na naszą interpretację rzeczywistości? Czy potrafimy obiektywnie ocenić zagrożenie?
Dostęp do chmury w ciągu ostatnich lat zrewolucjonizował nasze możliwości przechowywania i wykorzystywania danych. Najnowsze trendy i rozwiązania, w zakresie m.in. cyberbezpieczeństwa i optymalizacji kosztów, zaprezentują już w październiku przedstawiciele czołowych firm w Polsce, podczas V edycji konferencji Cyber Academy.
W ciągu ostatnich lat mieliśmy do czynienia z przełomowymi zmianami w obszarze migracji. Zmiany te mogą odgrywać coraz większą rolę w rozwoju gospodarczym poszczególnych państw. Jakie są długookresowe prognozy dla Polski? Jak pandemia Covid-19 wpłynęła mobilność ludności?

RELACJE Z KONFERENCJI

22.07.2020

Nowoczesne praktyki i trendy w zarządzaniu organizacją oraz zarządzaniu kapitałem ludzkim w zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. 

6.07.2020

Seminarium on-line poświęcone było nowoczesnym praktykom i trendom w zarządzaniu organizacją oraz zarządzaniu kapitałem ludzkim w zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej.

Komunikaty

Grant przeznaczony jest na realizację trzyletniego projektu pt. „European financial security in the global, regional and national dimension” w ramach Programu Erasmus+ Jean Monnet Modul Activities.

Dr Marcin Dąbrowski – kanclerz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – został powołany do zarządu międzynarodowego stowarzyszenia Heads of University Management and Administration Network in Europe (HUMANE), zrzeszającego ponad 160 uczelni i instytucji sektora szkolnictwa wyższego w Europie.

Zespół do spraw Franczyzy wchodzi w skład Rady Przedsiębiorców przy ministrze Adamie Abramowiczu, rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Dr Marta Ziółkowska jest jedynym eksportem w zespole obok organizacji przedsiębiorców.