Bieżąca sytuacja epidemiczna nie pozostawia złudzeń. Aby zapewnić bezpieczeństwo naszej społeczności akademickiej wprowadzone zostały zmiany organizacyjne, związane z obowiązującym w kraju reżimem sanitarnym.
Zdrowotnie pandemia najbardziej uderza w osoby starsze, ale gospodarczo najbardziej dotknięci są młodzi. Obecny kryzys cechują wyjątkowo duże dysproporcje w skutkach dla różnych pokoleń.
W dyskusji publicznej bardzo często słyszymy o kwocie wolnej od podatku w kontekście opodatkowania dochodów osób fizycznych. Zazwyczaj wskazuje się, że kwota wolna od podatku jest w Polsce niska w porównaniu z innymi krajami. Warto jednak odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest kwota wolna od podatku i co ona oznacza. W cyklu #PoProstuEkonomia temat przybliża radca prawny Aleksander Łożykowski z Zakładu Podatków w Instytucie Finansów SGH.

RELACJE Z KONFERENCJI

1.04.2021

European Credit and Transfer System, czyli dobrze znany w środowisku akademickim system punktów ECTS, był tematem piątego webinarium z cyklu „Rozmowy przy drugiej kawie”.

15.03.2021

17 lutego odbyło się drugie spotkanie z cyklu „Polityka publiczna oparta na wiedzy i faktach”. Tematem przewodnim debaty były powiązania pomiędzy przebiegiem pandemii a polityką gospodarczą ukierunkowaną na sektor małych i średnich przedsiębiorstw.

Komunikaty

30 marca minister Iwona Michałek z upoważnienia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii powołała dr. Pawła Zagrajka w skład Sektorowej Rady Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego.

Prof. Halina Brdulak została powołana na trzyletnią kadencję (2021–2024) do Rady UN Global Compact Network Poland (UN GCNP Board) – największej na świecie platformy angażującej biznes w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG).

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i międzynarodowa organizacja Green Project Management (GPM) Global z siedzibą w Detroit USA, reprezentowana przez GPM EMEA z siedzibą w Krakowie zawarły porozumienie o współpracy.

18 marca Minister Edukacji i Nauki powołał dr. hab. Jakuba Brdulaka, prof. SGH, na stanowisko przewodniczącego Zespołu do opracowania wstępnego i końcowego modelu tutoringu w ramach projektu pozakonkursowego „Mistrzowie dydaktyki”.