Co wyróżnia SGH na tle innych uczelni w Polsce i dlaczego, to właśnie z nią warto związać swoje edukacyjne, a także zawodowe ścieżki rozwoju wyjaśnia prorektor ds. dydaktyki i studentów, prof. Krzysztof Kozłowski
Na obecny konkurs „Pamiętniki bezrobotnych” nadesłano łącznie 373 zgłoszenia.O fenomenie projektu, który swoją historią sięga lat 30.XX wieku oraz planowanym jubileuszu Instytutu Gospodarstwa Społecznego pisze dr hab. Paweł Kubicki.
Studenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oprócz aktywnego udziału w wielu projektach tworzonych przez organizacje studenckie nie zapominają o działalności naukowej.

RELACJE Z KONFERENCJI

21.01.2020

21 stycznia 2020 r. w SGH odbyła się konferencja naukowa Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH pt. „20 lat badań koniunktury w sektorze bankowym w Polsce”, objęta honorowym patronatem prezesa Narodowego Banku Polskiego. Dwudziesta rocznica rozpoczęcia przez badaczy skupionych wokół IRG SGH badań koniunktury w bankowości polskiej stała się pretekstem do przedstawienia analiz i refleksji.

17.12.2019

Grudzień jest miesiącem, w którym Dziekanat Studium Magisterskiego SGH tradycyjnie (współ)organizuje ogólnopolskie Forum Dziekanatów. Tegoroczna edycja była już bowiem trzecia z rzędu, a samo wydarzenie stało się rozpoznawalne na uczelniach w całej Polsce. 

Komunikaty

Do zadań zespołu działającego przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej należy m.in. upowszechnianie zasady solidarności społecznej i odpowiedzialnego prowadzenia działalności biznesowej oraz prowadzenie dialogu, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i CSR.

Krajowa Izba Gospodarcza jest niezależną organizacją biznesu w Polsce, która powstała w 1990 r. Reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc blisko 160 organizacji biznesowych.

Głównym zadaniem rzecznika finansowego jest wspieranie klientów w sporach z podmiotami rynku finansowego w zakresie  poradnictwa, interwencji i postępowania polubowne oraz wsparcia w trakcie postępowania sądowego.

Projekt „Polska infrastruktura badań nad rodzinami, generacjami i kapitałem ludzkim”, który przygotował zespół z Instytutu Statystyki i Demografii SGH kierowany przez prof. Irenę E. Kotowską, znalazł się na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej, wśród kluczowych dla Polski projektów naukowych.