Wyjątkową pamiątkę sprzed II wojny światowej przekazał na ręce władz SGH przedstawiciel stowarzyszenia „Kamień i co?” Grzegorz Niemczyk. Dzięki współpracy SGH i stowarzyszenia tabliczka adresowa z przedwojennym numerem Budynku A – Rakowiecka 6 – po wielu latach „wróciła do domu”.
26 lutego 2021 rozpoczęła się kolejna, XXVII już edycja programu Canadian Executive MBA (CEMBA) wspólnego projektu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Université du Québec à Montréal.
Od 15 lat prowadzone jest badanie zdrowia, aktywności i procesów emerytalnych SHARE. Stopniowo obejmowało ono coraz więcej krajów. Obecnie jest ono prowadzone w 28 krajach europejskich oraz w Izraelu. Czego dowiedzieliśmy się o Polakach 50+ z siódmej rundy badania? Jak wypadli na tle obywateli pozostałych państw w ocenie jakości życia i stanu zdrowia? I czy mamy polityki publiczne wspierające tzw. srebrną gospodarkę? Rozmowa z prof. Agnieszką Chłoń-Domińczak.

RELACJE Z KONFERENCJI

19.01.2021

„Polityka publiczna oparta na wiedzy i faktach” to nowy cykl seminariów organizowanych przez Katedrę Polityki Publicznej KES. Podczas comiesięcznych spotkań do wspólnej dyskusji zapraszani będą eksperci, którzy w sposób istotny wpływają na kształt podejmowanych w Polsce decyzji w sferze polityk publicznych. Gościem pierwszego spotkania, poświęconego szczepieniom, był prof. Jerzy Duszyński, prezes Polskiej Akademii Nauk, który jednocześnie kieruje interdyscyplinarnym zespołem doradczym PAN ds. COVID-19.

Komunikaty

Jan Andrzej Kozakiewicz znalazł się w gronie 362 nagrodzonych stypendium MEiN za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2020/2021.

23 lutego 2021 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powołał dra hab. Dominika Gajewskiego, prof. SGH, do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego.

22 stycznia 2021 r. Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich opublikowało stanowisko w sprawie zmian wprowadzonych przez MEiN w wykazie czasopism naukowych.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce – została wyróżniona prestiżowym tytułem „Uczelnia w Chmurze Microsoft”.