Redakcja Gazety SGH

„Gazeta SGH” ISSN 1644-2237; e-ISSN 1689-071X

 

Wydawca
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
Adres redakcji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro Rektora
al. Niepodległości 162
bud. G, pok. 146
02-554 Warszawa
online ; Issuu
 

Redaktor naczelny
Jan Andrzej Nicał (jnical@sgh.waw.pl)

 

Zespół
Lidia Jastrzębska,
Anna Wdowińska,
Agnieszka Pietrzak-Kirkiewicz,
Małgorzata Chromy (programy międzynarodowe),
Paweł Tanewski (historia i tradycje akademickie),
Magdalena Bryk (sport),
Elżbieta Jednorowska (książki).

 

Korekta
Violetta Kownacka
 
Fotografie
Marcin Flis,
Paweł Gołębiowski,
Maciej Górski.

 

Projekt graficzny i skład 
rzeczyobrazkowe.pl

 

 

Opinie wyrażane w piśmie są opiniami autorów i nie muszą odzwierciedlać stanowiska Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i materiałów promocyjnych przygotowanych przez firmy.

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, adiustowania i redagowania tekstów, zmiany
tytułów oraz odmowy publikacji tekstów niezamówionych.
 
Zapraszamy do współpracy.
Czekamy na Państwa opinie i uwagi: gazeta@sgh.waw.pl