Redakcja

Gazeta SGH. Pismo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
ISSN 1644-2237

 

Wydawca: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

Adres redakcji

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Biuro Rektora
Zespół Promocji

al. Niepodległości 162, bud. G, pok. 227

02-554 Warszawa

gazeta.sgh.waw.pl

www.issuu.com/gazetaSGH

 

Redaktor naczelny Gazety SGH
Jan Andrzej Nicał (jnical@sgh.waw.pl)

 

Redaktor Gazety SGH INSIGHT

Marcin Dąbrowski

 

Redaktor naukowy Gazety SGH RAPORT
Mariusz Strojny

 

Zespół
Lidia Jastrzębska, Anna Wdowińska, Agnieszka Pietrzak-Kirkiewicz

Małgorzata Chromy (programy międzynarodowe)

Paweł Tanewski (historia i tradycje akademickie)

Patrycja Fatyga (doktoranci)

Elżbieta Jednorowska (książki)

Magdalena Bryk (sport)

Korekta
Magdalena Tytuła, Joanna Sawicka, Adam Raczyński

 

Fotografie
Marcin Flis, Maciej Górski, Paweł Gołębiowski

 

 

Opinie wyrażane w piśmie są opiniami autorów i nie muszą odzwierciedlać stanowiska

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Redakcja nie odpowiada za treść reklam

i materiałów promocyjnych przygotowanych przez firmy.

 

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, adiustowania i redagowania tekstów, zmiany

tytułów oraz odmowy publikacji tekstów niezamówionych.

 

Zapraszamy do współpracy.

Czekamy na Państwa opinie i uwagi: gazeta@sgh.waw.pl

 

Zobacz także:

Aktualny numer

Numery archiwalne

25 lat "Gazety SGH"