Redakcja

Gazeta SGH. Życie uczelni - informacyjny serwis internetowy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 
Wydawca

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
Adres redakcji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro Rektora
al. Niepodległości 162
bud. G, pok. 146
02-554 Warszawa
 
Redaguje zespół

Karolina Cygonek

Anna Domalewska

Agnieszka Farat
Monika Pieniak
Magdalena Święcicka
 
Fotografie
Marcin Flis
Paweł Gołębiowski
Maciej Górski
Monika Pieniak
Magdalena Święcicka
 
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, adiustowania i redagowania tekstów, zmiany
tytułów oraz odmowy publikacji tekstów niezamówionych.
 
Zapraszamy do współpracy.
Czekamy na Państwa opinie i uwagi: media@sgh.waw.pl