Aktualny numer

Wiosna 2 (360) 2021

Małymi krokami chyba wracamy do normalności. Zaczynamy realnie myśleć o nowym roku akademickim. Wiosenne zainteresowanie młodzieży informacjami na temat rekrutacji na studia (str. 10) budzi nadzieję, że już jesienią studenci znów zapełnią zbyt długo puste korytarze i sale wykładowe.

Pomimo wciąż odczuwalnych trudów pandemicznej sytuacji SGH działa prężnie i – co więcej – optymistycznie spogląda w przyszłość i to nie tylko dotyczącą najbliższego roku akademickiego, ale również związaną z rozwojem naszej uczelni przez najbliższe dziesięciolecie (str. 3). Po przyjęciu przez Senat SGH Strategii rozwoju SGH na lata 2022–2032 (str. 3 i 26) czas na kolejne kroki, które będą wymagać podejmowania wielu działań w celu wdrożenia jej założeń.

Nasza uczelnia wytyczając wiele kierunków wewnętrznego rozwoju na najbliższe lata, nie zapomniała o swojej społecznej odpowiedzialności wobec otoczenia zewnętrznego (str. 38 i 62). Wszyscy doskonale wiemy, jak wygląda dzisiejszy świat, z jakimi problemami musi się zmagać współczesne społeczeństwo, w tym przedsiębiorstwa przytłoczone problemami wywołanymi przez pandemię. Misją naszej uczelni jest więc m.in. wypracowanie jak najefektywniejszego systemu nauczania i uczenia się, aby przyszłość młodych ludzi zależała tylko od nich samych, bez względu na to, w jakim świecie przyjdzie im żyć.

Redakcja