Wydarzenia

Rozmowy przy drugiej kawie: Zaangażowanie wykładowców i studentów w proces kształcenia – jak zwiększyć ich motywację?

Seminarium
Data wydarzenia:

Zaproszenie na spotkanie przy drugiej kawie

Dziesiąte (drugie w tym roku akademickim) webinarium z cyklu „Rozmowy przy drugiej kawie” odbędzie się w 25 listopada 2021 w godz. 9.00–10.00 na platformie MS Teams. Celem wydarzenia będzie:

  1. Przedstawienie koncepcji zaangażowania z perspektywy psychologicznej
  2. Wskazanie problemów związanych z zaangażowaniem w czasie COVIDu zarówno z perspektywy studenckiej, jak i kadry
  3. Refleksje dotyczące rozwiązań prowadzących do wzrostu zaangażowania wykładowców i studentów

Webinaria z cyklu „Rozmowy przy drugiej kawie” są organizowanych przez Zespół Pełnomocnika Rektora SGH ds. Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Celem spotkań jest przybliżenie społeczności SGH i wszystkim zainteresowanym problematyki kształcenia wyższego z perspektywy europejskiej oraz światowej, z uwzględnieniem perspektywy SGH. Zespół postawił sobie za cel inicjowanie dyskusji dotyczących przede wszystkim tego, co oznacza DOBRE kształcenie akademickie i jak w ten obszar powinna się wpisywać Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Nad stroną merytoryczną webinariów sprawuje opiekę rada programowa, w której skład wchodzą: Ewa Chmielecka (przewodnicząca), Jakub Brdulak, Jacek Lewicki, Krzysztof Kozłowski i Adrian Zontek.

Relacje z webinariów:

Lokalizacja
online (Microsoft Teams)
Organizator
Zespół pełnomocnika rektora SGH ds. uczelnianego systemu zarządzania jakością kształcenia