DR MARTA PACHOCKA
Katedra Studiów Politycznych
Instytut Studiów Międzynarodowych
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH

Kierownik projektu „EUMIGRO – Jean Monnet Module on the European Union and the Contemporary International Migration – an Interdisciplinary Approach” realizowanego w SGH w latach 2016–2019 przy współfinansowaniu programu Erasmus+. Kierownik Zespołu Polityk Migracyjnych w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) i Komitetu Badawczego RC46 „Migracja i obywatelstwo” Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Politycznych (IPSA). Ekspert Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. Jej zainteresowania naukowe dotyczą studiów europejskich oraz studiów migracyjnych i uchodźczych.