PROF. DR HAB. MAŁGORZATA IWANICZ-DROZDOWSKA
Kierownik Katedry Systemu Finansowego
Kolegium Zarządzania i Finansów SGH

Autorka ponad 160 publikacji naukowych i uczestniczka wielu projektów badawczych. Zainteresowania naukowe obejmują: sieć bezpieczeństwa finansowego, stabilność finansową, zarządzanie instytucjami finansowymi oraz edukację finansową. Od ponad 25 lat działa także w praktyce gospodarczej, w tym w radach nadzorczych spółek prawa handlowego.