DR HAB. PIOTR WACHOWIAK, PROF. SGH
Katedra Zarządzania Projektami
Instytut Zarządzania
Kolegium Zarządzania i Finansów SGH