Przemówienie inauguracyjne JM Rektora SGH prof. Piotra Wachowiaka

przemówienie inauguracyjne JM Rektora SGH

Dwunastego października dwa tysiące dwudziestego drugiego roku odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/2023, podczas której przemówienie inauguracyjne wygłosił Rektor SGH.

Szanowni Państwo,

Droga Rodzina SGH,

równo rok temu – gdy w tej samej auli rozpoczynaliśmy poprzedni rok akademicki – naszym głównym zmartwieniem był dramatyczny przebieg epidemii koronawirusa i kondycja gospodarki dotkniętej długim funkcjonowaniem w warunkach zamknięcia. Zachowywaliśmy wtedy umiarkowany optymizm, choć zdawaliśmy sobie sprawę, że pokonywanie skutków pandemii nie będzie łatwe. Nie mogliśmy przecież przypuszczać, że świat znany nam sprzed pandemii legnie w gruzy po zbrojnej napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Ani – że będzie narażony na kolejne, gwałtowne wstrząsy takie jak wywołany działaniami Moskwy kryzys energetyczny i migracyjny oraz zawirowania gospodarcze takie jak: inflacja i obniżenie tempa rozwoju gospodarczego.

W dobie obecnej, Ukraina i jej obywatele, którzy stawiają czoła rosyjskiej agresji w imię wolności i demokracji Europy oraz całego wolnego świata, potrzebują stałego wsparcia. Okazanie takiej pomocy jest dziś naszym moralnym obowiązkiem i powinnością.

Z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować przedstawicielom całej naszej społeczności za okazywaną od wielu miesięcy doraźną pomoc i wsparcie dla uchodźców z Ukrainy. Bardzo wysoko cenimy sobie Państwa zaangażowanie.

Negatywne zjawiska, które jeszcze przed rokiem postrzegaliśmy jako chwilowe, są dziś stałym elementem analiz i prognoz gospodarczych – również tych powstających w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Przytłaczające dla przedsiębiorców są ceny energii elektrycznej, odczuwalny jest wzrost cen produktów i usług niezbędnych do prowadzenia działalności biznesowej. W obecnej sytuacji gospodarczej szczególnie ważna jest spójność między polityką monetarną i polityką fiskalną. Nie można przy tym zapominać o klimacie. Obecna sytuacja nie zwalnia bowiem z obowiązku podejmowania działań mających na celu zapobieganie dalszym niekorzystnym zamianom klimatycznym. W obliczu niepewności co do rozwoju sytuacji w najbliższym czasie należy oszczędzać. Działania w tym zakresie muszą podejmować zarówno gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorstwa. Oszczędności w gospodarce są bowiem nieuniknione.

Liderzy, których od dziesiątków lat kształtujemy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, muszą być dziś bardziej niż kiedykolwiek przygotowywani do stawiania czoła rosnącym i długotrwałym wyzwaniom. Stawką jest dobrostan społeczny i kondycja polskiej gospodarki.

„Żyjemy w czasach wielkich odmian porządku europejskiego, wśród których ostanie się tylko ten naród, który zdobędzie się na największą pracę, połączoną z największym wysiłkiem [pogłębiania] wiedzy” – pisał w maju 1919 r. profesor Wyższej Szkoły Handlowej (bo taką nazwę nosiła wówczas SGH), a zarazem członek komisji parlamentarnej pracującej nad projektem konstytucji RP – Stanisław Wojciechowski.

W grudniu 1922 r. ów profesor – zarazem założyciel katedry spółdzielczości na naszej uczelni – został wybrany na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnił tę funkcję do zamachu majowego w 1926 r., gdy na znak protestu wobec podważania zasad demokracji i rządów prawa ustąpił ze stanowiska. Nowy rok akademicki, który dziś inaugurujemy, będzie upływał pod hasłem #Stanisław Wojciechowski – prezydent z SGH dla upamiętnienia tego wybitnego naukowca, pioniera spółdzielczości, autora wielu ważnych prac i działacza politycznego.

Stanisław Wojciechowski rozpoczął pracę w SGH w 1919 r. Tak samo jak w pierwszych latach niepodległości odzyskanej w 1918 r., tak i dzisiaj nasza uczelnia znowu jest miejscem refleksji nad sposobami wychodzenia z kryzysu, rozwojem przedsiębiorczości a ostatnio także nad transformacją cyfrową. Efekty tych prac są prezentowane m.in. w Raporcie SGH podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu i w szeregu innych opracowań.

W obliczu wojny toczonej na wschodzie Ukrainy, SGH staje się też dziś miejscem analizy stanu gospodarek regionu Europy Środkowej w warunkach wojny i refleksją nad odbudową gospodarki ukraińskiej po zakończeniu działań wojennych – czego bardzo sobie życzymy.

O tym, że oczy świata są i będą w tym nowym roku akademickim zwrócone na wschód, świadczy tegoroczna pokojowa nagroda Nobla – przyznana organizacjom pozarządowym z Ukrainy i Rosji oraz białoruskiemu więźniowi politycznemu. W kontekście inauguracji roku akademickiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie nie sposób nie wspomnieć przede wszystkim o działalności nagrodzonego pokojowym Noblem, ale szykanowanego przez władze Rosji, stowarzyszenia Memoriał, które położyło ogromne zasługi w odkrywaniu prawdy o zbrodni katyńskiej. Zbrodni, wśród ofiar której byli też przedstawiciele naszej uczelni: studenci, absolwenci i pracownicy naukowi.

Okoliczności zewnętrzne nie są jedynym powodem, dla którego rozpoczynający się rok akademicki trzeba uznać za wyjątkowy. Dzisiejsza inauguracja jest początkiem wielkiej przygody, jaką jest uczestnictwo SGH wraz z dziewięcioma innymi prestiżowymi uczelniami Europy w projekcie Europejskiego Uniwersytetu Nauk Społecznych CIVICA. Zachęcam całą wspólnotę akademicką SGH do aktywnego skorzystania z możliwości, jakie otwiera ten projekt. Cieszymy się, że jesteśmy w doborowym towarzystwie pierwszorzędnych uczelni europejskich. Nasze członkostwo w aliansie CIVICA jest logicznym zwieńczeniem wieloletnich zabiegów władz SGH o umocnienie pozycji uczelni na arenie międzynarodowej.

Kolejnym powodem, dla którego dzisiejszą uroczystość rozpoczęcia roku jawi się jako wyjątkowa, jest wmurowanie kamienia węgielnego pod Centrum Przestrzeni Innowacyjnej przy ulicy Batorego. To nie jedyna inwestycja, którą zaczynamy realizować w tym roku. Rozpoczęliśmy kompleksową modernizację domu studenta Grosik, a niebawem ruszy przebudowa Klubu Park. Powołamy też w tym roku do życia międzykolegialne centrum badawcze nowych technologii w biznesie oraz uruchomimy uniwersytet otwarty SGH, którego zadaniem będzie popularyzacja wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie polskim.

W rozpoczynającym się roku akademickim chcielibyśmy skoncentrować się jeszcze na opracowaniu założeń i oraz wdrażaniu polityki naukowej SGH. Planujemy też uruchomienie nowych kierunków studiów o profilu dualnym. A także – dalsze pogłębianie współpracy z programami, agendami, inicjatywami i radami ONZ na rzecz rozwoju programów i inicjatyw oraz instytucjami europejskimi.

Dobrym relacjom z otoczeniem zewnętrznym towarzyszy zarazem troska o dobrostan pracowników. W tym roku przeprowadzimy w SGH badanie satysfakcji pracowników. To badanie jest dla mnie niezwykle ważne. Chciałbym tutaj zadeklarować, że wyniki tych badań będą przeze mnie wzięte pod uwagę i gruntownie przeanalizowane.

Wszystkie te działania wynikają ze strategii przyjętej na początku obecnej kadencji rektorskiej, której połowa właśnie mija. Realizacja założeń programowych nie byłaby możliwa bez współdziałania i zaangażowania całej wspólnoty SGH, za co serdecznie wszystkim Państwo dziękuję.

Szczególne słowa podzięki kieruję pod adresem emerytowanych pracowników SGH. To, że dzielą się Państwo z nami swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem, ma nieocenioną wartość.

Jednocześnie chciałbym powitać w murach naszych uczelni studentów, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich nowych studentów i doktorantów. Wnosicie do naszej uczelni młodość, entuzjazm, chęć pogłębiania wiedzy, młodzieńczy bunt i marzenia. Są to nieodzowne warunki przetrwania każdej społeczności, które sprawiają, że i nasza uczelnia tętni życiem. Niech ten rozpoczynający się rok będzie dla was źródłem radości i początkiem wielkich projektów.

Korzystajcie ze wszystkich wspaniałych możliwości, jakie się przed wami otwierają w naszej Alma Mater. Podejmujcie wasze decyzje w sposób odpowiedzialny pamiętając, że najczęściej dotyczą również innych osób. Niech ten rozpoczynający się rok będzie dla was źródłem radości i satysfakcji.

„Sukces to połączenie intuicji i codziennej pracy […] Profesjonalizm jest w tym kontekście kwestią względną”, (choć akurat w moim wypadku się bardzo przydał) […] Istotna jest na pewno wizja tego, do czego dążymy” – powiedziała w wywiadzie dla „Gazety SGH (online)” założycielka firmy i twórczyni międzynarodowej marki kosmetycznej – Doktor Irena Eris.

Podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Karpaczu, którego SGH jest głównym partnerem merytorycznym, miałem wielki zaszczyt wręczyć Nagrodę Gospodarczą za 2022 r. Pani Doktor Irenie Eris. Chciałbym by słowa Wielkiej Damy Polskiego Biznesu stały się dla nas mottem a zarazem źródłem inspiracji w nowym roku akademickim.

Życząc Państwo udanego, dobrego roku akademickiego, życzę też by upłynął pod znakiem profesjonalizmu, dążenia do optymalnych rozwiązań i „wizji tego, do czego dążymy”.