Wystąpienie rektora SGH, prof. Piotra Wachowiaka, poprzedzające wykład Davida Malpassa, prezesa Banku Światowego

na zdjęciu, dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, rektor SGH

Ubiegłoroczny wykład prezes David Malpass wygłosił w London School of Economics. Jest nam szczególnie miło, że w tym roku to właśnie SGH Warsaw School of Economics jest gospodarzem tego spotkania. To bardzo dobry prognostyk dla nas!

Szanowny Panie Prezesie Banku Światowego,
Dostojni Goście, Ekscelencje, Profesorowie i Studenci!

Przypadł mi wielki zaszczyt powitać w murach Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie prezesa Grupy Banku Światowego Pana Davida Malpassa, który wygłosi wykład dotyczący wyzwań związanych ze wzrostem gospodarczym, bezpieczeństwem i stabilnością we współczesnym świecie.

Wykład ten jest programową prezentacją stanowiska Banku Światowego na temat oceny aktualnych zagrożeń i zadań stojących przed społecznością międzynarodową i jest wygłaszany w przededniu Spring Meetings 2022, czyli wspólnego posiedzenia Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Grupy Banku Światowego zaplanowanego na 18–24 kwietnia br.

Czujemy się uhonorowani wyborem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jako miejsca, w którym zostanie przedstawiony ten ważny wykład, przyciągający uwagę ośrodków decyzyjnych na całym świecie, tym bardziej że prezes Banku Światowego odniesie się w nim do wyzwań wynikających z pandemii COVID-19, konieczności przeciwdziałania zmianom klimatu, które uległy przyspieszeniu w ostatnim okresie, a także rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Są to problemy, którym musimy stawiać czoła wspólnie – w duchu harmonijnej współpracy międzynarodowej.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie to szkoła wyższa z ponad 115-letnią tradycją. Jest wiodącą w Polsce i regionie uczelnią ekonomiczną, kształtującą liderów przyszłości. 

Szczególnie cieszy nas fakt, że wykład prezesa Banku Światowego, którego motywem przewodnim będzie pomoc finansowa dla Ukrainy zmuszonej stawiać czoła agresji, a w przyszłości – od podstaw odbudować swoją gospodarkę po rosyjskiej inwazji, jest wygłaszany właśnie na naszej uczelni. Dzieło odbudowy zarówno Ukrainy, jak i współpracy międzynarodowej siłą faktu zajmie kilka dekad i będzie przedmiotem troski nowego pokolenia.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest zdecydowanie przeciwna prowadzeniu działań wojennych wymierzonych w ludność cywilną Ukrainy i niszczeniu infrastruktury publicznej tego państwa. Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec takich działań.

Chcę podkreślić, że od niemal pierwszych chwil po napaści sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na Ukrainę cała nasza wspólnota akademicka – pracownicy naukowi, dydaktyczni i studenci – zaangażowała się w czynną pomoc dla dotkniętej kryzysem humanitarnym Ukrainy. Wszyscy bardzo przeżyliśmy śmierć studenta SGH Ołeksija Morklianyka, który stracił życie podczas rosyjskiej ofensywy w obwodzie kijowskim.

Pomoc naszej uczelni dla Ukrainy miała doraźny wymiar humanitarny – zapewniliśmy transport i zakwaterowanie kilkuset uciekinierom z ogarniętej wojną Ukrainy, a także (wymiar systemowy) w pomoc zaangażowała się prężna grupa wolontariuszy, zorganizowaliśmy też zbiórkę rzeczową i zbiórkę środków finansowych.

Chcę wierzyć, że pomoc, jaka jest okazywana i będzie okazywana walczącej Ukrainie na różnych poziomach (od indywidualnych gestów solidarności, akcji pomocy w ramach całych środowisk profesjonalnych aż po działania międzynarodowych instytucji finansowych), przyniesie owoce, przyczyniając się do odbudowy i przyszłego rozkwitu Ukrainy.

Zapraszam Państwa do wysłuchania wykładu Pana Davida Malpassa, życząc przyjemnego odbioru.

Panie Prezesie, uprzejmie proszę o zabranie głosu.


Prof. Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 12 kwietnia 2022 r.