DR HAB. MONIKA RAULINAJTYS-GRZYBEK, PROF. SGH
Katedra Rachunkowości Menedżerskiej
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH