Pierwsze spotkanie Rady Programowej Think Tanku #SGH dla ochrony zdrowia

kilkanascie osób siedzi przy stole na naradzie

18 października br. w Sali Senatu SGH odbyło się pierwsze spotkanie Rady Programowej Think Tanku #SGH dla ochrony zdrowia, innowacyjnego centrum badań i analiz poświęconego sektorowi zdrowia i ochrony zdrowia działającego w strukturach SGH.

Spotkanie rozpoczęło się wręczeniem uroczystych aktów powołania członkom Rady przez jej Przewodniczącego, JM Rektora SGH prof. Piotra Wachowiaka. Akt nadania odebrali:

  • prof. dr. hab. Marcin Czech, prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, wiceminister zdrowia w latach 2017-19 odpowiadający za politykę lekową i farmację;
  • dr hab. Barbara Więckowska, prof. SGH, kierownik Zakładu Innowacji w Ochronie Zdrowia SGH, ekspert Centrum e-Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia;
  • dr inż. Robert Mołdach, prezes Instytutu Zdrowia i Demokracji, ekspert Komisji Europejskiej ds. Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w ochronie zdrowia;
  • Barbara Misiewicz-Jagielak, dyrektor w Polpharma S.A., wiceprezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego;
  • Grażyna Rubiś-Liolios, dyrektor generalna GE Healthcare w Polsce i Krajach Bałtyckich;
  • Anna Rulkiewicz, prezes Grupy LUX MED, prezes Związku Pracodawców Medycyny Prywatnej;
  • Artur Białoszewski, pracownik badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych, Alergologii i Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, mazowiecki konsultant wojewódzki w dziedzinie zdrowia środowiskowego.

Podczas spotkania omówiono projekty zaplanowane przez zespół Think Tanku pod kierownictwem dr hab. Moniki Raulinajtys-Grzybek, prof. SGH. Rada pełni charakter doradczy, dzieląc się swoimi opiniami w zakresie tematyki i priorytetyzacji projektów, a także ich realizacji we współpracy z partnerami i ekspertami.

27 czerwca 2023 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie podpisano porozumienie powołujące do życia Think Tank #SGH dla ochrony zdrowia. Utworzenie nowego, innowacyjnego centrum badań i analiz poświęconego sektorowi zdrowia i ochrony zdrowia to wspólna inicjatywa SGH oraz trzech firm mecenasów – Grupy LUXMED, GE HealthCare oraz Polpharmy.

Wszystkie cztery podmioty zaangażowane w założenie Think Tanku #SGH dla ochrony zdrowia stawiają przed sobą wspólny cel: stworzenie i konsolidację akademickiej płaszczyzny wymiany doświadczeń, wiedzy i najlepszych praktyk w sektorze zdrowia. Wizja Think Tanku obejmuje uwzględnienie merytorycznych pomysłów, idei i argumentów, a także badań naukowych najwyższej jakości. Wszystko w celu zbudowania strategii i realizacji polityk oraz innowacyjnych rozwiązań w sektorze zdrowia i opieki zdrowotnej.

dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek, prof. SGH
kierowniczka Katedry Rachunkowości Menedżerskiej
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH

Raport otwarcia Think Tanku #SGH dla ochrony zdrowia

Porozumienie między SGH oraz Grupą LUXMED, GE HealthCare i Polpharmą ws. powstania think tanku #SGH dla ochrony zdrowia