Z gabinetu dziekana studium licencjackiego: u progu sesji egzaminacyjnej

Prof. Bartosz Witkowski

Ani się nie obejrzeliśmy, a kolejny rok akademicki dobiegł końca – no, prawie, bo pozostał jeszcze ostatni weekend studiów niestacjonarnych magisterskich. Wierzę, że kolejny rok uda nam się spędzić już w murach uczelni. Przed nami jednak jeszcze sesja egzaminacyjna i obrony licencjackie. Mam nadzieję, że i one po raz ostatni odbędą się online.

Wciąż jednak to kilkaset obron do przeprowadzenia w lipcu, przy czym, żeby do nich doszło, studenci muszą mieć rozliczone absolutoria. Jak co roku bardzo więc Państwa prosimy o możliwie najwcześniejsze (a koniecznie – terminowe) wpisanie ocen do protokołów, dzięki czemu obrony te będą w ogóle miały szansę się odbyć. Zaplanowanie sesji tak, by żadne egzaminy ze sobą nie kolidowały, nie jest w naszych warunkach możliwe, czasem więc może się zdarzyć, że któremuś ze studentów szóstego semestru kolidują dwa egzaminy w pierwszym terminie sesji. Na ile to możliwe, bardzo Państwa proszę o elastyczność, tak by takim osobom umożliwić zdanie przedmiotów jeszcze w czerwcu, aby mogły podejść do obrony w lipcu – to przecież przepustka na wymarzone studia drugiego stopnia w SGH.

Nieustająco zapraszamy Państwa w wolnej chwili do Dziekanatu w celu podpisania zaległych protokołów z tegorocznych i zeszłorocznych obron. Z przyjemnością chciałbym natomiast Państwa poinformować, że we współpracy z zaprzyjaźnionym Dziekanatem Studiów Magisterskich oraz Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury kończymy prace nad elektroniczną wersją protokołów z obron, tak by zamiast podpisywać je ręcznie, wystarczyło zalogować się do systemu i zaakceptować wynik egzaminu dyplomowego. Wierzymy, że ułatwi to pracę promotorom i recenzentom, którzy nie będą musieli przychodzić do Dziekanatu tylko po to, żeby złożyć podpis. W każdym razie jesteśmy na etapie testowania systemu, tak by uwzględnić wszelkie sytuacje nietypowe i mam nadzieję, że przed lipcowymi obronami całość będzie gotowa. Przy okazji optymizmem napawa fakt, że pomimo pandemicznych trudności ponad 930 osób złożyło prace w terminie umożliwiającym obronę licencjacką w lipcu – pozostałych około 270 osób będzie mogło podejść do obron jesienią. Oczywiście statystyki te zakładają, że studenci ostatnich semestrów uzyskają w pierwszych terminach absolutoria, a ci, którzy nie złożyli prac licencjackich do teraz, zrobią to najpóźniej 26 września 2021. Przy tej okazji proszę pamiętać, że do tego dnia praca musi być skutecznie złożona w systemie, co oznacza nie tylko jej wgranie do APD, ale także wystawienie pozytywnej oceny przez promotora w systemie, bo dopiero wtedy praca może być uznana za zaakceptowaną.

Za nami pierwszy etap deklaracji na kolejny semestr. Warto podkreślić bardzo dużą frekwencję – na poszczególnych trybach studiów w deklaracjach uczestniczyło niemal 90% wszystkich studentów. To ważne, bo pozwala na racjonalne decyzje w zakresie nie tylko planowania zajęć, ale także uruchamianych kierunków. Z przyjemnością chciałbym Państwa poinformować, że decyzją pana Rektora na studiach w języku polskim na trzecim semestrze studiów uruchomione będą kierunki: Finanse i Rachunkowość oraz Globalny Biznes, Finanse i Zarządzanie. Kierunek Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne uruchomiony zostanie na studiach stacjonarnych i popołudniowych, zaś Zarządzanie oraz Ekonomia – na studiach stacjonarnych. Wszystko to dotyczy naturalnie kierunków w języku polskim, bowiem w przypadku studiów w języku angielskim kandydaci od początku rekrutują się na wybrany kierunek. Nie ukrywam jednak, że mam nadzieję, iż w kolejnym – oby już postpandemicznym roku – kierunki, które uruchamiamy tylko w części trybów, uruchomiły się także w trybach pozostałych.

A ponieważ to ostatni mój krótki wpis do Gazety SGH przed wakacyjną przerwą, życzę Państwu – jak i sobie – wspaniałego wypoczynku po zakończeniu lipcowych obron i całej dydaktycznej części roku akademickiego!