Z gabinetu kanclerza: cyfrowe oblicze procesów dydaktycznych 

na zdjęciu kanclerz SGH, dr Marcin Dąbrowski

Jeden z ostatnich wpisów dotyczył naszych postępów w cyfryzacji procesów administracyjnych, czas zatem przyjrzeć się w tej perspektywie także naszym działaniom wspierającym procesy dydaktyczne i coraz szerszej ofercie dla naszej społeczności  pisze w cyklu „Z gabinetów władz SGH” dr Marcin Dąbrowski, kanclerz uczelni.

Szybkie przejście na zdalne kształcenie wiązało się z koniecznością zorganizowania odpowiedniego środowiska, opartego w dużej mierze na MS Teams, i uruchomieniu przez Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury (CTIiI) czterech tysięcy grup zajęć oraz zapewnieniu sprzętu komputerowego w postaci kilkuset laptopów, tabletów graficznych i kamerek internetowych nauczycielom, którzy wyrazili potrzebę takiego wsparcia.

Przez cały okres pandemii organizowane są też seminaria i indywidualne szkolenia, zarówno z podstawowych rozwiązań dostępnych w MS Teams i Niezbędniku e-sgh, jak i nowych funkcji, systematycznie pojawiających się w narzędziach Microsoftu oraz w ramach naszych własnych rozwiązań, projektowanych w Centrum Otwartej Edukacji (COE). Te ostatnie to głównie coraz szersza gama interaktywnych testów online, z powodzeniem wykorzystanych podczas ostatnich sesji egzaminacyjnych.

W sesji zimowej obok egzaminów ustnych oraz pisemnych prac zaliczeniowych równie popularne były właśnie testy online – po tę formę sięgnęło aż 150 nauczycieli, przygotowując ponad tysiąc testów, z których łącznie skorzystano 7 tysięcy razy. Tak duża skala działania była możliwa dzięki intensywnym pracom COE nad usprawnieniem Niezbędnika. Dodatkowo dzięki współpracy z CTIiI środowisko e-sgh zostało przystosowane do obecnych wymagań i skali działania, zarówno poprzez zapewnienie odpowiednich serwerów, jak i przeprowadzenie specjalistycznych testów bezpieczeństwa. Co więcej, w najbliższych dniach czeka na nas premiera całkowicie odmienionego Niezbędnika – w nowoczesnej szacie graficznej, wzbogaconego o dodatkowe, użyteczne funkcje.

Nauczycieli SGH zapraszam na prowadzone przez pracowników COE seminaria umożliwiające poznanie nowych narzędzi – odbywają się one w każdy wtorek i środę o godz. 10.00 (w MS Teams w Zespole „Warsztaty Teams”, do którego dołączyć można po wpisaniu kodu: 4to8ck3).  

zdjęcie kolorowe. Na zdjęciu sala multimedialna do prowadzenia zajęć zdalnych

Zdalna edukacja to nie tylko odpowiednie systemy i narzędzia online. Część z nauczycieli SGH preferuje prowadzenie zdalnych zajęć z kampusu. Dla tej grupy przygotowaliśmy trzy specjalne sale – Teams Room (110 i 232/G) oraz Flip Room (213/G). Zastosowane w nich technologie (podążająca kamera, dwa monitory, tablica z „content camera”) oraz wystrój eksponujący nasze znaki graficzne pozwalają na profesjonalne prowadzenie spotkań i wzmacnianie wizerunku SGH jako nowoczesnej uczelni. COE – opiekun sal –  służy osobom rozpoczynającym pracę w tych salach wsparciem instruktażowym i technicznym, do skorzystania z którego serdecznie zachęcam – zarówno z myślą o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, jak i spotkaniach konferencyjnych.  

Instrukcje korzystania z Sal Pracy Zdalnej dostępne pod linkami: 

Czas pandemii pomógł w upowszechnieniu form zdalnej edukacji, które pozostaną z nami na dłuższy czas. Wracając do stacjonarnego kształcenia, będziemy równolegle rozwijać zarówno aktywności online, jak i hybrydowe. Dla potrzeb tych ostatnich, szczególnie z myślą o studiach podyplomowych, przygotowujemy właśnie pierwsze sale dydaktyczne w bud. C.  

W SGH rozwijamy również narzędzia wspierające zajęcia zarówno na kampusie, jak i zdalne – mowa tu o wirtualnych maszynach w chmurze, np. Azure Lab Services czy AWS. W specjalnie przygotowanym przez CTIiI środowisku, studenci mogą ćwiczyć wykorzystanie specjalistycznych programów i współpracować w wirtualnych laboratoriach, bez konieczności kupowania licencji czy też instalacji skomplikowanego oprogramowania na własnych komputerach. Przykładem są zajęcia z rachunkowości – z wykorzystaniem programów księgowych lub rozliczających dokumenty ubezpieczeniowe dla ZUS, czy też zajęcia z analizy danych finansowych (np. z zastosowaniem MS PowerBI). 

Na zakończenie chciałbym podkreślić, że cyfryzacja wspierająca procesy dydaktyczne, to nie tylko środowisko kształcenia zdalnego, które przykuwa ostatnio naszą uwagę. W tle aktywności dydaktycznych w ostatnim roku udało się z powodzeniem wdrożyć nowy system obsługi procesu dydaktycznego i pracy dziekanatów (USOS). Przygotowania do zamiany własnych, leciwych już rozwiązań na system stosowany w innych czołowych publicznych uczelniach w Polsce trwały od 2017 roku. Ze względu na unikalną organizację procesu dydaktycznego, a także liczbę studentów objętych opieką przez każdy z dziekanatów (na różnorodnych formach i kierunkach studiów) wdrożenie to było bardzo złożone i wymagało długotrwałych przygotowań. Dzięki wysiłkom wielu pracowników, w szczególności CTIiI, DSL i DSM, nasza uczelnia wspiera organizację studiów – najważniejszego z kluczowych procesów – znacznie stabilniejszym i bezpieczniejszym systemem.  

Cyfryzacja procesów dydaktycznych i wspierających, to działanie strategiczne i długofalowe. Serdecznie zachęcam do kontaktu i rozmowy o głównych wyzwaniach stojących przed Uczelnią w tym obszarze.