DR HAB. TYMOTEUSZ DOLIGALSKI, PROF. SGH
Zakład e-Biznesu
Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej
Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH

Autor m.in. monografii Internet w zarządzaniu wartością klienta i Modele biznesu w Internecie. Wiele publikacji dostępnych jest na blogu pod adresem: doligalski.net.