AI Lab – Międzykolegialne Centrum Sztucznej Inteligencji i Platform Cyfrowych

sztuczna inteligencja ukladu AI przyszłe innowacje technologiczne

W SGH od 15 czerwca 2023 r. zaczęło działać AI Lab – Międzykolegialne Centrum Sztucznej Inteligencji i Platform Cyfrowych.Rektor i profesor SGH dr hab. Piotr Wachowiak powołał radę tego ośrodka składającą się z kilkunastu przedstawicieli wszystkich kolegiów naszej uczelni oraz ekspertów zewnętrznych zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

AI Lab jest jednostką naukową, której celem jest integracja pracowników SGH zainteresowanych tematyką sztucznej inteligencji i transformacji cyfrowej w gospodarce. W ostatnich latach wszyscy otrzymujemy prawie codziennie informacje o postępach w zakresie metod uczenia maszynowego i technologii cyfrowych. Te nowe rozwiązania mają i będą miały istotny wpływ na funkcjonowanie gospodarek, przedsiębiorstw i konsumentów. AI Lab to jednostka, która będzie ułatwiała integrację badań prowadzonych w tym zakresie w SGH.

Centrum zaczęło funkcjonować, zanim jeszcze zostało formalnie powołane. Od listopada 2022 r. dr hab. Tymoteusz Doligalski organizuje comiesięczne spotkania intoDigital.

W ramach AI Lab realizowany jest projekt „Metody i Zastosowania Analizy Danych”, który cieszy się wsparciem finansowym ze strony Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Biorą w nim udział przedstawiciele wszystkich kolegiów SGH. W ramach projektu współpracujemy z uczelniami partnerskimi SGH: MIT, Erasmus University Rotterdam, McMaster University, Loyola University Chicago, Northeastern Illinois University oraz Toronto Metropolitan University. W ramach projektu prowadzimy liczne badania naukowe w zakresie sztucznej inteligencji, organizujemy warsztaty i konferencje oraz przygotowujemy nowe materiały dydaktyczne, z których w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 będą korzystali studenci na zajęciach. Więcej szczegółów na temat tego projektu można znaleźć na stronie
HTTPS://MIZAD.SGH.WAW.PL/.

Kolejną prowadzoną aktualnie inicjatywą jest projekt „Constructive Approach to Smart Technologies” pod kierownictwem mgr. Daniela Kaszyńskiego (HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/IN/DKASZYNSKI/). Zadanie to finansowane jest przez organizację Global Partnership for Artificial Intelligence (HTTPS://GPAI.AI/). Celem projektu jest wypracowanie najlepszych wzorców wdrażania rozwiązań wykorzystujących metody sztucznej inteligencji. W ramach projektu przewidywana jest publikacja książki oraz stworzenie portalu internetowego, który będzie mógł być wykorzystywany w trakcie zajęć dydaktycznych dotyczących wdrażania technologii AI w biznesie.

W najbliższym okresie w ramach AI Lab planowane jest również uruchomienie kilku kolejnych inicjatyw. Pierwszą z nich jest stworzenie rekomendacji w zakresie wykorzystania modeli generatywnych, takich jak np. ChatGPT, w procesach dydaktycznych na naszej uczelni. Drugą jest stworzenie rozwiązania, które będzie wspomagało pracowników i władze SGH w lepszym raportowaniu swojego dorobku na potrzeby ewaluacji ministerialnej. Kolejnym jest stworzenie i regularna publikacja wyników badania dotyczącego stanu wykorzystania sztucznej inteligencji i platform cyfrowych w gospodarce. Wszystkie osoby zainteresowane tymi projektami bardzo zachęcam do kontaktu ze mną (bkamins@sgh.waw.pl). Prace ruszają jesienią 2023 r.

Oprócz działalności badawczej i dydaktycznej ważnym planowanym obszarem działalności AI Lab jest współpraca z otoczeniem gospodarczym. Planujemy, że w naszym centrum będą realizowane innowacyjne projekty w zakresie metod sztucznej inteligencji we współpracy z podmiotami partnerskimi SGH.

Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji i platform cyfrowych jest obecnie jednym z najważniejszych trendów transformujących gospodarkę. Naszą ambicją jest zapewnienie, żeby SGH była liczącym się ośrodkiem badawczym i opiniotwórczym w tym zakresie na scenie polskiej i międzynarodowej.  


Bogumił Kamiński

PROF. DR HAB. BOGUMIŁ KAMIŃSKI, kierownik Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji, Instytut Ekonometrii, Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH


Fot. Freepik