DR HAB. BOGUMIŁ KAMIŃSKI, PROF. SGH
Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji,
Instytut Ekonometrii,
Kolegium Analiz Ekonomicznych