DR HAB. JAKUB BRDULAK, PROF. SGH
Katedra Zarządzania Strategicznego
Instytut Zarządzania
Kolegium Zarządzania i Finansów SGH