Rola i miejsce CNJO we wspólnocie akademickiej SGH

grafika przedstawiająca dwie filiżanki z kawą z góry, w lewym górnym rogu zielona roślina; logo SGH i napis "Rozmowy przy drugiej kawie"

Miejsce Centrum Nauki Języków Obcych (CNJO) we wspólnocie akademickiej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie było tematem webinarium kwietniowego z cyklu „Rozmowy przy drugiej kawie”.

Zespół CNJO: dr Renata Nowicka – zastępca dyrektora CNJO, mgr Izabela Godlewska reprezentująca zespół języka angielskiego CNJO oraz dr Renata Jagaczewska reprezentująca zespół języka niemieckiego CNJO przedstawił odpowiedzi na następujące pytania:

1.    Co powoduje, że oferta dydaktyczna CNJO SGH stanowi szczególną wartość dodaną dla wspólnoty akademickiej uczelni?
2.    Jak CNJO SGH rozwija kompetencje kluczowe?
3.    Jakie są potencjalne kierunki rozwoju CNJO SGH jako partnera dla Uczelni i otoczenia zewnętrznego?

Lektoraty w SGH to jedyne zajęcia, która trwają przez większą część studiów (4 semestry w przypadku studiów licencjackich i 2 semestry w przypadku studiów magisterskich). Tym samym daje to możliwość obserwacji rozwoju studentów w dłuższym okresie, a nie tylko w ciągu 1 semestru. Stąd też m.in. tak istotna rola lektoratów w całym kształceniu.

Webinarium otworzył prorektor ds. dydaktyki i studentów dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. SGH, który podkreślił kluczowe znaczenie Centrum Nauk Języków Obcych dla SGH. Absolwent naszej uczelni jest postrzegany przez rynek pracy jako atrakcyjny kandydat m.in. dzięki bardzo dobrej znajomości języków obcych. W SGH każdy student uczestniczy w lektoratach dwóch języków obcych i dzięki pracy CNJO na koniec studiów zna jeden język bardzo dobrze – to oznacza, że może w nim pracować, a drugi język na poziomie średniozaawansowanym. Rektor przekazał podziękowania za ten wysiłek wszystkim pracownikom i lektorom CNJO.

Prezentacja została podzielona na pięć części: (1) miejsce CNJO w misji i strategii SGH, (2) oferta dydaktyczna CNJO, (3) rola CNJO we wspieraniu kompetencji kluczowych studentów SGH dla uczenia się przez całe życie, (4) CNJO jako szerszy partner dla kształcenia w SGH poza lektoratami, (5) CNJO jako potencjalny partner dla otoczenia zewnętrznego. Na koniec webinarium odbyła się część dyskusyjna.

Pierwsze dwie części miały charakter prezentacyjny Centrum Nauki Języków Obcych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W CNJO pracuje około 90 osób; jednostka oferuje lektoraty z języka  angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, włoskiego, polskiego, chińskiego, szwedzkiego i norweskiego. Oferuje również specjalne przedmioty poświęcone różnym tematom (Psychology in Business & Organisational Behaviour, Case Study auf  Deutsch, La société dans le monde contemporain).

CNJO to jednostka głęboko zaangażowana w kształcenie i formowanie sylwetki absolwenta SGH. Jednak obszar kształcenia, kompetencje lektorów oraz ich wiedza zdecydowanie przekraczają kwestie językowe. CNJO jest naturalnym partnerem do prowadzenia badań, kształcenia podyplomowego czy wręcz uczestnictwa przy projektowaniu kierunków obecnie realizowanych w SGH w zakresie kompetencji kluczowych (np.  w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnych,  wielojęzyczności, w zakresie rozumienia i tworzenia informacji czy  umiejętności uczenia się).

CNJO angażowane jest również w projekty dydaktyczne realizowane przez SGH. Przykładowo, CNJO było kluczowym partnerem w programie NAWA adresowanym do studentów–uchodźców z Ukrainy, którzy musieli uzupełnić swoje kompetencje w zakresie znajomości języka polskiego. Projekt ten,  kierowany przez Dział Rekrutacji, cieszył się ogromnym powodzeniem dzięki wielkiemu zaangażowaniu pracowników CNJO. Innym projektem, który realizuje CNJO, są warsztaty dla dzieci w ramach „Ferii z SGH” we współpracy z Centrum Otwartej Edukacji.

Gdzie więc możemy szukać dalszych kierunków rozwoju CNJO w relacji z SGH? W prezentacji wskazano na:

  • Możliwość angażowania CNJO w relacje z przedstawicielami międzynarodowych instytucji powiązanych z biznesem – z izbami gospodarczymi, izbami przemysłowo-handlowymi. Dzięki kompetencjom pracowników CNJO w obszarze wielokulturowości CNJO jest naturalnym partnerem do wchodzenia w tego typu relacje i wspieranie ich z perspektywy SGH.
  • Angażowanie, wspieranie lub oferowanie spotkań z przedstawicielami placówek dyplomatycznych.
  • Organizację spotkań z osobistościami ze świata międzynarodowego biznesu.
  • Organizację spotkań dla studentów i zainteresowanych pracowników SGH z poliglotami, tym samym też współpraca ze studenckimi kołami naukowymi.
  • Prowadzenie warsztatów wspierających rozwój kompetencji miękkich realizowanych w językach obcych. Tutaj w szczególności warto byłoby rozważyć zaangażowanie CNJO we włączaniu w kulturę polską studentów zagranicznych. 
  • Organizację spotkań z absolwentami, których  kariera  rozwija się m.in.  dzięki znajomości języków obcych.

W części dyskusyjnej zwrócono uwagę na następujące kwestie:

  • Obecnie  studenci są z jednej strony bardziej otwarci na świat, posiadają lepsze kompetencje komunikacyjne, w szczególności w języku angielskim, z tym, że są to kompetencje oparte na tzw. globalnym języku angielskim. Globalny język angielski umożliwia komunikację, ale nie przywiązuje uwagi do szczegółów. W efekcie student się komunikuje, ale jeśli chciałby awansować w międzynarodowych instytucjach czy przedsiębiorstwach, to ten „globish” angielski jest niewystarczający. Stąd też CNJO przywiązuje dużą uwagę do pogłębionej nauki języka angielskiego.
  • Obecni studenci to przedstawiciele pokolenia „Z” (GenZ) . Jak każde pokolenie ma ono swoją specyfikę i dotychczasowe metody dydaktyczne, W dyskusji wskazano, że przydatne byłyby w SGH  dyskusje o aktualnych metodach dydaktycznych uwzględniających zarówno specyfikę obecnego  pokolenia, jak też wyzwania międzykulturowe, ponieważ w SGH studiuje wielu studentów zagranicznych. Być może warto byłoby rozważyć organizację webinarium poświęconego tej tematyce.

Działalność CNJO jest niezwykle potrzebne społeczności SGH. Działalność ta bezpośrednio przyczynia się do kształtowania wysokojakościowej sylwetki absolwentów SGH. Jednocześnie CNJO jest otwarte na realizację różnych projektów i dysponuje nie tylko ogromnym zasobem dydaktycznym, ale również  zasobami naukowymi. Przykładowo można byłoby rozważyć włączenie CNJO w studia podyplomowej, które będą adresowane do różnych obszarów geograficznych i językowych.
Zapraszamy na kolejne webinaria z cyklu „Rozmowy przy drugiej kawie” – odbywają się one raz w miesiącu od października do czerwca. Artykuły podsumowujące pozostałe webinaria można znaleźć w Gazecie SGH