Z gabinetu kanclerza: czas szczególnego zaangażowania

Początek roku kalendarzowego to na naszej Uczelni czas szczególnego zaangażowania wspólnoty akademickiej w procesy zarządcze i decydowanie o przeznaczeniu części budżetu na oddolne inicjatywy. Od pięciu lat mechanizm współzarządzania rozwijamy wśród pracowników, a po raz drugi kierujemy akcję zarządzania partycypacyjnego również do studentów i doktorantów. Warto zatem przypomnieć, co do tej pory udało nam się wspólnie zrealizować.

Ideą każdej edycji budżetu partycypacyjnego jest zebranie oddolnych pomysłów i inicjatyw, a następnie przeprowadzenie głosowania wśród członków danej części społeczności akademickiej. Pozwala to na ustalenie inwestycji priorytetowych z perspektywy pracowników oraz studentów i doktorantów. Staramy się finansować realizację wielu spośród zgłoszonych inicjatyw, dając pierwszeństwo tym, które zyskały największe uznanie głosujących i mieszczą się w kwocie przeznaczonej na dany rok. Pomysły zgłaszane przez pracowników dotyczą przede wszystkim działań na rzecz poprawy warunków pracy i rozwoju zawodowego, a także udoskonalania infrastruktury kampusu. Budżet studencko-doktorancki prowadzimy z kolei pod hasłem innowacji ekologicznych. Trzeba jednak pokreślić, że „zielone tematy” są bardzo popularne również wśród propozycji zgłaszanych przez pracowników.

Właśnie w tym obszarze – ekologii i zrównoważonego rozwoju – dzięki pomysłom i wskazaniom pracowników, studentów i doktorantów do tej pory udało nam się zrealizować takie inicjatywy jak: rewitalizacja pięknych Ogrodów Rektorskich, założenie pasieki na dachu Biblioteki i łąki kwietnej w miejscu dawnego budynku „F”, jak również kompostownika na odpady biodegradowalne oraz budek lęgowych dla ptaków. Ponadto na tyłach budynku głównego zamontowaliśmy czujnik jakości powietrza – na stronie Airly dostępne są bieżące odczyty z naszego kampusu.

W zakresie warunków pracy i przyjaznej dla społeczności akademickiej infrastruktury SGH budżet partycypacyjny odnotowuje równie dobre efekty. Stworzyliśmy kuchnie pracownicze w większości gmachów Uczelni, a do czasu pandemii prowadziliśmy akcję „owocowych poniedziałków”. Decyzją studentów i doktorantów zainstalowaliśmy huśtawki w Ogrodach Rektorskich oraz bezbutlowy dystrybutor zimnej i gorącej wody na korytarzu gmachu głównego. Dystrybutorów wody docelowo pojawi się więcej, jak tylko wrócimy do organizacji stacjonarnych zajęć. W przygotowaniu mamy również siłownię na powietrzu w formie „małpiego gaju”.

Ważną inwestycją, która łączy w sobie troskę o środowisko i zdrowie z ułatwieniami w realizacji codziennych zadań na Uczelni, stała się sieć rowerowa. System rowerów miejskich SGH obejmuje 20 oznakowanych pojazdów służących do przemieszczania się między budynkami kampusu. Co ważne, pracownicy mogą również nieodpłatnie korzystać z pozostałych rowerów firmy Acro dostępnych w całej Warszawie. Dojazdom rowerem do pracy sprzyja też postawiony na kampusie zadaszony parking na jednoślady. Wiata rowerowa znajduje się tuż za głównym wjazdem na teren Uczelni.

Ponadto dwa zrealizowane projekty były ściśle skierowane do pracowników akademickich. Pierwszy to Repozytorium naukowe SGH, uruchomione na zasadach open access, drugi – szafki depozytowe w Klubie Profesorskim. Te ostatnie zakupione zostały z dodatkowych środków sponsorskich, dzięki wsparciu Banku Pekao SA – członka Klubu Partnerów SGH.

Rokrocznie akcja budżetu partycypacyjnego angażuje znakomitą część pracowników w proces decydowania o wydatkach Uczelni. W kolejnych edycjach swój głos oddawało średnio blisko 500 pracowników. Natomiast zeszłoroczna, pierwsza edycja budżetu studencko-doktoranckiego zgromadziła prawie 1300 uczestników. Gorąco liczę na dalszą aktywność wspólnoty akademickiej w zarządzaniu partycypacyjnym. Zachęcam do nadsyłania pomysłów w ogłoszonych przez JM Rektora konkursach oraz włączenia się w wybór najlepszych inicjatyw!