Z gabinetu kanclerza: kamień milowy w procesie inwestycyjnym SGH

Spośród kluczowych tematów omawianych ostatnio przy kanclerskim biurku chciałbym podzielić się jednym, nad którym prace wchodzą właśnie w kolejny, niezwykle ważny etap. Mowa oczywiście o inwestycji przy ul. Batorego – właśnie ogłosiliśmy postępowanie przetargowe, które wyłonić ma generalnego wykonawcę budowy nowego gmachu SGH.

Projekt „Centrum Przestrzeni Innowacyjnej” przy ul. Batorego 8 rozpoczęliśmy ogłoszeniem konkursu w lipcu 2017 roku, do którego zgłosiło się aż 27 biur architektonicznych. Kapituła złożona z 9 sędziów, w tym autorytetów środowiska architektów, wybrała projekt zespołu profesora Bolesława Stelmacha. Efektem wielomiesięcznych wspólnych działań było wypracowanie szczegółowej koncepcji architektonicznej, pozyskanie pozwolenia na budowę oraz projekt wykonawczy. Finalizacja tych prac pozwoliła na ogłoszenie pierwszego przetargu i wyłonienie w połowie br. inżyniera kontraktu. Do przetargu zgłoszono aż 13 ofert. W procesie tym udało się wyłonić firmę o bardzo dużym, międzynarodowym doświadczeniu – Sweco, zaangażowaną w inwestycje w 70 krajach na całym świecie i zatrudniającą ponad 17 tys. pracowników. Inżynier kontraktu wsparł nas w przygotowaniu końcowej dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia w ostatnich dniach przetargu na generalnego wykonawcę. W pierwszym kwartale nadchodzącego roku dokonany zostanie wybór firmy lub konsorcjum firm, co pozwoli na rozpoczęcie budowy nowego gmachu dydaktycznego SGH. Budynek powinien być gotowy dla naszej społeczności w drugiej połowie 2022 roku.

Gmach będzie składał się z czterech kondygnacji nadziemnych oraz dwóch kondygnacji podziemnych: 

  • druga kondygnacja podziemna – hala garażowa oraz pomieszczenia techniczne,  

  • pierwsza kondygnacja podziemna – funkcje dydaktyczne, z 12 salami wykładowymi na ponad 300 osób łącznie oraz przestrzeniami coworkingowymi dla studentów, 

  • pierwsza kondygnacja nadziemna – wejścia wraz z główną strefą komunikacji oraz lokalami usługowymi, 

  • druga kondygnacja nadziemna – funkcje dydaktyczne, z 14 salami wykładowymi na ponad 450 osób łącznie oraz przestrzeniami coworkingowymi dla studentów, 

  • trzecia kondygnacja nadziemna – funkcje administracyjno-biurowe, 

  • czwarta kondygnacja nadziemna – strefa urządzeń technicznych oraz funkcje administracyjno-biurowe, 

  • poziom dachu – zielony taras rekreacyjny. 

Kluczowa w inwestycji jest też strona finansowa. Trzeba podkreślić, że w 2018 roku pozyskaliśmy dotację celową Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości aż 30  800  000 zł, co powinno pokryć 30 proc. koniecznych nakładów. Przyjętym rozwiązaniem finansowania inwestycji jest długookresowy kredyt, do 25 lat, który umożliwi spłatę w ratach niewpływających istotnie na bieżącą kondycję budżetową naszej Uczelni. Nasze obecne działania koncentrują się na pozyskaniu gwarancji Skarbu Państwa oraz kredytu na preferencyjnych warunkach na ten cel z Banku Rozwoju Rady Europy, jako alternatywy do pozyskanych już ofert banków komercyjnych. 

W prace nad inwestycją zaangażowanych jest wiele osób, którym składam ciepłe podziękowania za dotychczasowy wysiłek. Są to pracownicy Działu Inwestycji, Działu Zamówień Publicznych, Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury, Kwestury, Działu Radców Prawnych i dwóch zewnętrznych kancelarii prawnych. Siła w Zespole! 

Batorego 8. Jak będzie wyglądało Centrum Przestrzeni Innowacyjnej SGH?