„Przedsiębiorczość dla Nauczycieli” –  studia podyplomowe w SGH w atrakcyjnej cenie

Autor

Już 20 marca rozpocznie się kolejna edycja studiów podyplomowych przeznaczonych dla nauczycieli przedsiębiorczości w szkołach ponadpodstawowych. Dzięki współpracy z Narodowym Bankiem Polskim – w ramach dofinansowania projektu edukacyjnego z zakresu finansów i ekonomii – całkowity koszt studiów wynosi 600 złotych za 3 semestry.

Studia są odpowiedzią na stale rosnącą potrzebę zdobywania i pogłębiania wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, a także na konieczność doskonalenia umiejętności praktycznych w metodyce nauczania przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” wśród nauczycieli szkół ponadpodstawowych.  
 
Dla kogo przeznaczone są studia? 
 
Studia skierowane są przede wszystkim do: 

  • nauczycieli aktywnych zawodowo, którzy chcą rozpocząć nauczanie przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości”, 
  • nauczycieli aktywnych zawodowo, którzy już prowadzą zajęcia z przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości”, lecz chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat przedsiębiorczości w wymiarze gospodarczym, społecznym i indywidualnym oraz są zainteresowani ekonomią, finansami i zarządzaniem, 
  • biernych zawodowo osób z uprawnieniami nauczyciela, którzy chcą zdobyć nowe kwalifikacje umożliwiające powrót do zawodu. 

Dlaczego warto? 
 
Przede wszystkim SGH oferuje najlepszą kadrę dydaktyczną w Polsce. Wykładowcy na studiach to profesorowie i adiunkci SGH, będący także doświadczonymi praktykami polskiego życia gospodarczego. Zajęcia prowadzą osoby, które pełniły ważne funkcje w zarządach i radach nadzorczych instytucji publicznych i prywatnych, jak również prowadzące własną działalność gospodarczą. Najlepsi teoretycy i sprawdzeni praktycy, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem dzielą się w sposób dostępny i nowoczesny, co wpływa na zwiększenie kompetencji słuchaczy studiów w zakresie nauczania przedsiębiorczości.  
 
Ukończenie studiów umożliwia nauczycielom szkół ponadpodstawowych konsekwentny rozwój kariery, zdobycie najnowocześniejszej wiedzy z zakresu metod nauczania przedsiębiorczości oraz kształtowania przedsiębiorczych podstaw u młodzieży, a także przekwalifikowanie się w ramach zawodu. 
 
Dzięki współpracy z Narodowym Bankiem Polskim całkowita opłata za 3 semestry studiów wynosi tylko 600 zł od uczestnika.  
 
Rekrutacja trwa! 
 
Szczegółowe informacje – program studiów*, zasady rekrutacji i kontakt z organizatorami są dostępne na stronie: Przedsiębiorczość dla nauczycieli (sgh.waw.pl) 

Organizatorem studiów jest Instytut Bankowości SGH we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. 
 
*Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019, poz. 1450). Po ukończeniu Studiów Podyplomowych Przedsiębiorczości dla Nauczycieli absolwenci zdobędą formalne kwalifikacje do pracy nauczyciela przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości”.