Budimex w Klubie Partnerów SGH

grupa czterech osób pozuje do zdjęcia po zawarciu porozumienia

Spółka Budimex dołączyła do Klubu Partnerów SGH. 10 maja 2024 r. porozumienie w tej sprawie podpisali rektor SGH Piotr Wachowiak i członek Zarządu Budimex SA Anna Karyś-Sosińska.

„Bardzo się cieszymy, że do Klubu Partnerów SGH przystępuje kolejna ważna na rynku polskim firma, zwłaszcza firma o tak długiej tradycji i osiągnięciach na rynku budowlanym. Z praktycznych doświadczeń przedstawicieli Budimexu skorzystają zarówno nasi studenci, jaki i wykładowcy. Współpraca z Budimexem nie jest dla nas nowością; firma już od jakiegoś czasu angażuje się w wiele aktywności uczelnianych, w tym studenckich" – powiedział rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak. prof. SGH.

„Do grona członków Klubu Partnerów SGH dołącza lider branży infrastrukturalno-budowlanej w Polsce. Co istotne, Budimex wchodzi jednocześnie w skład silnej grupy kapitałowej Ferrovial, jednej z największych firm działających w tym sektorze na świecie – podkreślił kanclerz SGH dr Marcin Dąbrowski. 

– Oferta dydaktyczna SGH obejmuje wiele przedmiotów związanych z zarządzaniem infrastrukturą i nieruchomościami, jak również bardzo specjalistyczne tematy, np. ekonomiczna analiza regulacji w sektorach infrastrukturalnych. Współpraca z Budimexem umożliwi nam wejście na kolejny szczebel kształcenia z wykorzystaniem światowych praktyk zarówno tych ściśle sektorowych, jak i związanych z ogromną transformacją branży z perspektywy ESG. Razem będziemy kształtować rynkowych liderów".

Współpraca w ramach Klubu Partnerów SGH to zobowiązanie efektywniejszego wykorzystania posiadanych przez SGH i członków Klubu Partnerów SGH zasobów i potencjału poprzez łączenie dorobku nauki i edukacji z doświadczeniami praktyki gospodarczej. Współpraca z firmą oparta jest o świadczenia wynikające z Karty Partnerstwa.

„Podpisanie umowy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie to szansa dla młodych finansistów oraz ekonomistów na zdobycie praktycznego doświadczenia w jednej z największych firm w Polsce w dziedzinie inwestycji budowlanych oraz funkcjonowania spółki notowanej na GPW w WIG-20. Ważną częścią podpisanej dziś umowy będzie też wymiana doświadczeń pomiędzy wykładowcami uczelni i naszymi pracownikami" – powiedziała Anna Karyś-Sosińska, członek Zarządu Budimex SA.

Zanim Budimex dołączył do Klubu Partnerów SGH, angażował się w liczne inicjatywy w SGH:

Artur Pielech gościem Czwartkowego Forum SGH

Czwartkowe Forum SGH: Przyszłość branży budowlanej w Polsce 

Sprawdź także: Akademia Bidimex 

BUDIMEX SA jest spółką z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 56 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym: w Czechach i w Niemczech, na Łotwie i Słowacji. Zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze produkcji zielonej energii, gospodarki odpadami i elektromobilności. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Mostostal Kraków, BXF Energia, Budimex Mobility, oraz FBSerwis.

Ideą Klubu Partnerów SGH jest współpraca dla rozwoju. Członkiem tego prestiżowego gremium może być firma, która: posiada stabilną pozycję i uznaną renomę na rynku; wspiera instytucje edukacyjne i pozostaje w zgodzie z ich misją; jest zdolna do kompetentnego konfrontowania potrzeb gospodarki z profilem kształcenia uczelni i sylwetką zawodową jej absolwentów; jako pracodawca aktywnie wspiera rozwój zawodowy pracowników, a w swej działalności kieruje się zasadami etyki biznesu.

Porozumienie o Partnerstwie dla Rozwoju SGH, zawarte ze spółką Budimex, weszło w życie z dniem podpisania.

Klub Partnerów SGH powstał w 1998 roku jako wspólna inicjatywa zarówno polskich, jak i międzynarodowych przedsiębiorstw, oraz władz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i ówczesnej rektor Janiny Jóźwiak. Wszyscy członkowie Klubu razem i każdy osobno, realizując swoje strategie biznesowe, współpracują z SGH w minimum czterech obszarach: employer branding i rekrutacja, edukacja i nauka, wzmacnianie potencjału SGH oraz projekty społeczne.