Z nauką im do twarzy. Działalność naukowa studentek i studentów

Studentki i studenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oprócz aktywnego udziału w wielu projektach tworzonych przez organizacje studenckie nie zapominają o działalności naukowej.

Świadczy o tym aktywność kół naukowych oraz inicjatywy prowadzone przez Samorząd Studentów SGH, także we współpracy z władzami uczelni. W poniższym artykule wyodrębniliśmy cztery przykłady przedsięwzięć zachęcających studentów do działalności naukowej oraz promujących ją. 

Obserwator SGH 

Pierwszym i flagowym przykładem studenckiego zamiłowania naukowego jest portal publikacyjny Obserwator SGH. Został założony dwa lata temu w ramach działalności think tanku Samorządu Studentów SGH z woli studenckich kół naukowych, których członkowie chcieli rozpocząć działalność publikacyjną. Portal umożliwia im podzielenie się swoimi artykułami oraz analizami z szerszym gronem odbiorców. Do jego niezaprzeczalnych zalet należy szeroki przekrój tematów związany z zaangażowaniem kół naukowych o różnych obszarach zainteresowań. Czytelnicy mają możliwość zapoznania się z artykułami z zakresu ekonomii, biznesu, geopolityki, ale także historii i filozofii.

W ostatnim czasie Obserwator zaczął się dynamicznie rozwijać. W ciągu dwóch miesięcy udało się opublikować aż 13 artykułów. Jest to imponujące, zwłaszcza w porównaniu z wcześ-
niejszą częstotliwością jednego artykułu na miesiąc. Co stanowi nowość, dwa z nich miały czysto naukowy charakter. Plany na następny semestr zakładają m.in. utrzymanie regularnego publikowania artykułów, zwiększenie stosunku tekstów naukowych do publicystycznych, a także wprowadzenie newslettera, aby móc informować czytelników o nowych wydarzeniach na stronie. Serdecznie zapraszamy wszystkich do zapoznania się ze studenckimi publikacjami na stronie obserwatorsgh.pl.

Studenckie konferencje naukowe 

Drugim typem inicjatyw związanych z nauką są studenckie konferencje naukowe. Pozwalają one studentom i doktorantom na zagłębianie się w świat nauki. Jednym z przykładów jest zorganizowana pod koniec listopada ubiegłego roku Konferencja Metaekonomiczna. Jej organizatorami były studenckie koła naukowe: SKN Finansów i Makroekonomii i SKN Badań nad Konkurencyjnością. Przedsięwzięcie dało studentom możliwość zaprezentowania swoich autorskich prac odnoszących się do szeroko pojętej metaekonomii. Przy okazji wydarzenia odbyły się również wykłady uznanych naukowców, m.in. dr. hab. Łukasza Hardta, członka Rady Polityki Pieniężnej. 

Konkurs na projekt badawczy

Również władze uczelni zauważają, że studenci chcą prowadzić działalność naukową oraz że trzeba tworzyć przestrzeń do realizacji tych chęci. W zeszłym roku, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów, władze SGH ogłosiły konkurs na dofinansowanie najlepszego projektu badawczego organizowanego przez koła naukowe działające w naszej uczelni. Dla trzech najlepszych propozycji przewidziano finansowanie w wysokości 15 tys., 10 tys. i 5000 zł. W tym roku odbyła się druga edycja konkursu. Zwycięski projekt zgłosiło SKN Statystyki. Kolejne miejsca należały do SKN Ekonomii Politycznej i SKN Analiz Rynkowych. Serdecznie gratulujemy i życzymy udanych badań!

Młody Naukowiec SGH 

Ostatnią, ale zdecydowanie niezwykle cenną formą zachęcania do rozpoczęcia kariery naukowej jest program Młody Naukowiec SGH, który powstał z inicjatywy Samorządu Studentów SGH przy współpracy z władzami uczelni. Pierwsza, pilotażowa edycja projektu rozpoczęła się w ubiegłym roku. Rekrutacja została skierowana do studentów studiów magisterskich oraz III roku studiów licencjackich. Ten wyjątkowy program stwarza osobom, które rozważają w przyszłości ścieżkę naukowca, możliwość rozpoczęcia bliższej współpracy z pracownikami uczelni. Pod okiem swoich mentorów uczestnicy programu biorą udział w projektach naukowo-badawczych, naukowo-biznesowych oraz są angażowani w tworzenie publikacji naukowych. O zainteresowaniu takimi inicjatywami świadczy duża liczba chętnych, spośród których wybranych zostało 11 osób o najwyższych osiągnięciach.

Tym, co wyróżnia ten program, są wynagrodzenia, które otrzymują jego członkowie. Dzięki niemu udział w Młodym Naukowcu SGH stanowi nową alternatywę dla pracy w przedsiębiorstwie. Tym samym studenci mogą w pełni poświęcić się badaniom, w które są zaangażowani. Chociaż pierwsza odsłona programu wciąż jest w toku i czeka nas jeszcze ewaluacja, to już docierają do nas głosy zadowolenia z wyników pracy naszych koleżanek i kolegów oraz sugestie, co zrobić, aby przyszłe edycje niosły ze sobą jeszcze większy pożytek dla całej społeczności akademickiej.

Jako Samorząd Studentów SGH jesteśmy przekonani, że należy konsekwentnie dostarczać studentom nowych możliwości do realizowania się w świecie nauki. Wymienione inicjatywy są przykładem tego, że traktujemy to zadanie jako jeden z priorytetów w obszarze jakości kształcenia. Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości narodzą się nowe projekty, w których studenci będą mogli się realizować, tymczasem serdecznie zachęcamy do zaangażowania się w obecnie istniejące. Wierzymy bowiem, że uczestnictwo w nich daje wiele korzyści obok standardowego procesu kształcenia. Nie tylko pozwala na wczesny start w karierze naukowej, ale także na ścieżce biznesowej zapewnia umiejętności związane z procesem badawczym czy fachową, poszukiwaną przez pracodawców wiedzą.