JUSTYNA WITKOWSKA
Studentka SGH
Samorząd Studentów SGH