Studia on-line: szanse i wyzwania

Jak sprawić, aby edukacja on-line stała się powszechnym elementem studiów?

Semestr zimowy już za nami, po chwili zasłużonego odpoczynku wszyscy znów wrócą na uczelnię – niestety, wciąż zdalną. Dla większości będzie to już trzeci semestr edukacji on-line. Co na ten temat sądzą studenci? Jakie widzą zalety takiej formuły studiów? Na te pytania odpowiada raport „Zajęcia zdalne oczami studentów SGH” , przygotowany przez Komisję ds. Jakości Kształcenia Samorządu Studentów SGH.

Opracowanie powstało na podstawie ankiety, która była dostępna dla osób studiujących od 23 listopada do 6 grudnia 2020 r. Ponad 1800 studentów SGH zdecydowało się podzielić swoją opinią na temat kształcenia zdalnego. Wśród najważniejszych wniosków, jakie zawarto w raporcie, można wymienić zdecydowanie pozytywną ocenę przygotowania wykładowców do nauczania on-line oraz propozycję większości studentów, aby po powrocie na uczelnię przynajmniej część zajęć można było realizować w tej formie. Te dwie informacje wskazują na nieuchronny kierunek zmian, z jakim przyjdzie się zmierzyć SGH w najbliższym czasie – jak sprawić, aby edukacja on-line stała się powszechnym elementem studiów? Oczywiście decyzje dotyczące wymiaru godzin możliwych do zrealizowania na odległość należą do decydentów wyższego szczebla, ale my – jako społeczność SGH – już teraz możemy szukać rozwiązań usprawniających kształcenie zarówno dziś, jak i po powrocie na uczelnię.

Wydarzeniem, które sprzyja powstawaniu nowatorskich rozwiązań edukacyjnych, jest Educathon SGH, którego druga edycja odbędzie się już 10 marca. Do udziału w projekcie zostali zaproszeni przedstawiciele kadry profesorskiej, studentów oraz Klubu Partnerów SGH. Przy wykorzystaniu metody design thinking zespoły będą pracować nad rozwiązaniami problemów mogącymi znacząco zwiększyć efektywność kształcenia. Przygotowane rozwiązania zostaną zaprezentowane całej społeczności uczelnianej podczas spotkania on-line.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres adrian.knysak@samorzadsgh.pl