Forum Gmin na 5!

logo FG5!

Upowszechnianie dobrych praktyk samorządu terytorialnego w Polsce.

Mimo że pandemia COVID-19 doprowadziła do ogólnoświatowego kryzysu i mocno przekształciła wiele procesów społecznych, edukacyjnych i gospodarczych, a także wpłynęła na sposób komunikowania się między ludźmi, zmieniając kontakt bezpośredni na komunikację za pomocą Internetu, to jednak nie przeszkodziła w organizacji kolejnej konferencji z cyklu Forum Gmin na 5! W przeciwieństwie do poprzednich lat spotkanie, które odbyło się w dniu 19 listopada 2020 r., tym razem zorganizowano za pomocą platformy on-line. Jego celem było zarówno docenienie pracy jednostek samorządu terytorialnego (JST) na terenie Polski, jak i wyróżnienie najlepszych z nich pod względem obsługi inwestorów na podstawie badań prowadzonych przez Zakład Otoczenia Biznesu Instytutu Przedsiębiorstwa (KNoP) i Studenckie Koło Naukowe Akceleracji pod kierunkiem dr hab. Joanny Żukowskiej, prof. SGH. Konferencja miała także na celu upowszechnienie dobrych praktyk samorządu terytorialnego w zakresie przygotowania informacji publicznej dla przedsiębiorców/inwestorów z użyciem nowoczesnych mediów oraz służyła wymianie doświadczeń związanych z prowadzeniem badań naukowych dotyczących tworzenia warunków do rozwoju przedsiębiorczości w polskich regionach.

Podobnie jak w poprzednich latach forum cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno przedstawicieli JST, jak i badaczy przedsiębiorczości regionalnej z różnych ośrodków naukowych w Polsce.

Konferencja ma na celu upowszechnienie dobrych praktyk samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia informacji publicznej dla inwestorów/
/przedsiębiorców z użyciem nowoczesnych mediów. Ponadto służy wymianie doświadczeń związanych z prowadzeniem badań naukowych dotyczących tworzenia warunków do rozwoju przedsiębiorczości w polskich regionach. ww.forumgmin.waw.pl

Konferencję uroczyście otworzył prorektor SGH dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH, który w swoim wystąpieniu wskazał na unikatowość tego wydarzenia, łączącego naukę z praktyką gospodarczą jednostek samorządu terytorialnego. Następna w kolejności była wypowiedź dziekana Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie dr. hab. Gabriela Główki, prof. SGH, który podkreślił znaczenie otoczenia regionalnego dla funkcjonowania całej gospodarki. Natomiast dyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prof. dr hab. Jan Klimek, wskazał na wzajemną zależność JST z aktywnością małych i średnich przedsiębiorstw, w tym przedstawicieli rzemiosła. Następnie prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, jako inicjator i współorganizator tej konferencji, zwróciła uwagę na potrzebę integracji środowisk akademickich z administracją publiczną (w szczególności samorządami), a dr hab. Joanna Żukowska (prof. SGH, kierownik Zakładu Otoczenia Biznesu, współorganizatorka konferencji) doceniła zaangażowanie studentów w działalność naukową SGH.

KONKURS GMINA NA 5!

Pierwszym punktem konferencji było uroczyste ogłoszenie wyników w konkursie Gmina na 5! przez prof. dr hab. Hannę Godlewską-Majkowską i dr hab. Joannę Żukowską. Wirtualne dyplomy otrzymali przedstawiciele gmin, które w badaniu uzyskały najwyższe oceny punktowe m.in. w zakresie: zamieszczenia na witrynach internetowych informacji o terenach inwestycyjnych w regionie, posiadania informacji w języku angielskim czy responsywności na pytania zadawane przez potencjalnych przedsiębiorców/inwestorów (prace badawcze były prowadzone techniką audytu elektronicznego oficjalnych portali internetowych JST i metodą „tajemniczy klient”). Najwyższą sumaryczną ocenę uzyskał Gdańsk, następnie w rankingu znalazły się: Człuchów, Poniatowa, Poznań, Toruń i Rydułtowy. Ponadto w tej grupie pojawili się także – po raz pierwszy – przedstawiciele gmin Ochota i Targówek m.st. Warszawy. Reprezentanci tych jednostek samorządu terytorialnego otrzymali symboliczne dyplomy i certyfikaty, poświadczające ponadstandardową aktywność w informowaniu i przyciąganiu kapitału inwestycyjnego. Wśród kolejnych wyróżnionych gmin znalazły się m.in.: Kędzierzyn-Koźle, Konstantynów Łódzki, Pawłowice czy Zduńska Wola.  
Drugim punktem konferencji była prezentacja wszystkich wyników badań w projekcie Gmina na 5!, dokonana przez mgr. Pawła Kasprowicza i Justynę Pidanty (reprezentantkę Studenckiego Koła Naukowego Akceleracji SGH).

ZŁOTA GMINA NA 5!

Bardzo ciekawym i inspirującym elementem konferencji był panel Złota Gmina na 5!, podczas którego dr Tomasz Pilewicz dokonał charakterystyki najlepszych praktyk gmin w obsłudze inwestorów, turystów i mieszkańców, a następnie dyskutował z prelegentami reprezentującymi: Gdańsk, dzielnicę Ochotę m.st. Warszawy, Poznań, Rydułtowy, dzielnicę Targówek m.st. Warszawy, a także Toruń. Wprowadzenia do tego panelu dokonał Mirosław Odziemczyk z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, który zainicjował temat „Specjalne Strefy Ekonomiczne po nowemu – implikacje dla JST”.
W trakcie panelu były omawiane różne inicjatywy współpracy gmin z przedsiębiorcami, a także praktyki przedstawicieli JST zachęcające przyszłych inwestorów do kooperacji. Wiele miejsca w tych działaniach poświęcono ważnym obecnie zagadnieniom, takim jak zrównoważony rozwój i ekoinnowacje.  

Kolejnym punktem konferencji był panel przedstawicieli nauki, moderowany przez prof. dr hab. Hannę Godlewską-Majkowską. Dyskutowano tu następujące tematy:

 • „Czy mapa atrakcyjności inwestycyjnej polskich samorządów lokalnych w 2020 r. stanowi ważny sygnał dla inwestorów biznesowych?” – prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska;
 • „Jaki wpływ na inwestycje w regionie mogą mieć kluczowe wartości przedsiębiorstw?” – dr hab. Joanna Żukowska, prof. SGH;
 • „Jaka jest rola obserwatoriów regionalnych w dostarczaniu danych terytorialnych?” – dr hab. Paweł Bartoszczuk, prof. SGH;
 • „Jakie są wyniki pomiaru poziomu rozwoju inteligentnych organizacji w gminach, co to oznacza dla pobudzania rozwoju lokalnego i regionalnego?” – prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska;
 • „Czego dowiadujemy się o inteligentnych gminach na 5! z badania pilotażowego w 2020 r.?” – dr Tomasz Pilewicz.

Panel naukowców zakończyła dyskusja. Poszczególne wypowiedzi panelistów i uczestników konferencji były cennym uzupełnieniem całej problematyki tego wydarzenia.  

Podsumowując tę niezwykle interesującą konferencję, można zauważyć, że pomimo dużych ograniczeń wynikających z pandemii forum zakończyło się sukcesem i zainspirowało wszystkich uczestników do kolejnego spotkania za rok, na którym będzie można omówić m.in. skutki wpływu pandemii COVID-19 na funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego i ich współpracę z przedsiębiorcami. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa na to wydarzenie.

PRAKTYCZNA PORADA
Pięć czynników wpływających na postrzeganie gminy jako potencjalnie atrakcyjnej
dla przedsiębiorców/inwestorów, wyszczególnionych na podstawie badania Gmina na 5!
SGH w edycji 2019/2020:

 1. łatwość identyfikacji kontaktu do gminy (e-mail, nr tel.) na jej oficjalnym portalu internetowym
 2. łatwość identyfikacji kontaktu do osoby odpowiedzialnej zarówno za relacje z przedsiębiorcami/inwestorami, jak i procesy inwestycyjne w gminie
 3. należyty czas reakcji na korespondencję elektroniczną przesłaną przez potencjalnego przedsiębiorcę/inwestora – standardem w praktyce biznesowej jest potwierdzenie otrzymania korespondencji w ciągu maksymalnie 48 godz.  i podanie informacji zwrotnej o ewentualnym rozpoczęciu prac nad daną sprawą (wraz z szacowanym terminem jej załatwienia)
 4. wysoka jakość odpowiedzi docelowo rozwiązującej sprawę, z którą zwraca się potencjalny przedsiębiorca/inwestor, poprzez: jednoznaczne ustosunkowanie się do pytania, podanie dodatkowych pomocnych źródeł/materiałów, zaproponowanie utrzymania kontaktu w razie możliwości udzielania dalszego wsparcia
 5. obecność sekcji/zakładek z informacjami dla przedsiębiorców/inwestorów na oficjalnym portalu internetowym gminy, zwłaszcza z:
 • bazą terenów/nieruchomości inwestycyjnych
 • bazą przedsiębiorców, którzy już zainwestowali, i – szerzej – przedsiębiorstw w gminie z uwzględnieniem rodzaju ich działalności
 • przewodnikiem na temat zakładania działalności gospodarczej w gminie
 • informacjami o procesach inwestycyjnych w gminie
 • odsyłaczami do innych wiarygodnych źródeł, wspierających zakładanie i rozwój działalności gospodarczej (lokalne i regionalne instytucje otoczenia biznesu, portale z dedykowanymi treściami, takie jak biznes.gov.pl, parp.gov.pl)

Projekt badawczy Gmina na 5! jest realizowany przez SKN Akceleracji SGH. Do kluczowych projektów tego koła należą ponadto: badanie Żagle Biznesu, konferencja coachingu, cykl warsztatów Genialny Mówca i Coaching Series. Zapraszamy do poznania projektów i możliwości wspierania SKN pod adresem https://akceleracjasgh.wixsite.com/skna