DR HAB. DARIUSZ TUREK, PROF. SGH
Zakład Otoczenia Biznesu
Instytut Przedsiębiorstwa
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH