Współpraca SGH z „Rzeczpospolitą", „Dziennikiem Gazetą Prawną" i PAP na Impact'24

grupa osób siedzi na widowni podczas kongresu

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie współpracowała z dziennikiem „Rzeczpospolita", „Dziennikiem Gazetą Prawną" i Polską Agencją Prasową w ramach kongresu Impact'24, który odbywał się w tym roku w dniach 15-16 maja w Poznaniu. 

W ramach współpracy z „Rzeczpospolitą” wokół Listy 500 na łamach tej gazety 17 maja ukazał się artykuł dyrektorki Instytutu Ekonomii Międzynarodowej dr hab. Elizy Przeździeckiej, prof. SGH, i dr. Rafała Wilczopolskiego, adiunkta w tym instytucie o impulsach rozwojowych wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 

Polska w UE – dwie dekady wykorzystanych szans

Z kolei w „Dzienniku Gazecie Prawnej” i w serwisach Polskiej Agencji Prasowej ukazały się materiały dotyczące Indeksu Cyfryzacji Przedsiębiorstw, przygotowanego przez zespół AI Lab, kierowany przez prof. dr. hab. Bogumiła Kamińskiego, dyrektora Międzykolegialnego Centrum Sztucznej Inteligencji i Platform Cyfrowych (AI Lab), kierownika Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji.

ICP był głównym produktem, z jakim SGH przyjechała na Impact'24.

Cyfryzacja: średnie spółki wypadają najlepiej