Erasmus+ po islandzku

Profesor Małgorzata Iwanicz-Drozdowska w ramach programu Erasmus + Staff Mobility for Teaching wzięła udział w zajęciach na Uniwersytecie Islandzkim w Reykjavíku.

Na przełomie kwietnia i maja 2018 r. miałam przyjemność przebywać w ramach programu Erasmus+ na wykładach na założonym w 1911 r. Uniwersytecie Islandzkim (islan. Háskóli Íslands) na Wydziale Ekonomii. Uniwersytet jest jedyną uczelnią publiczną działającą w stolicy kraju, poza nią funkcjonują jeszcze dwie uczelnie prywatne. Ekonomia na Uniwersytecie Islandzkim jest wykładana od 1962 r. Większość wykładów odbywa się w języku narodowym, a jedynie niektóre są regularnie prowadzone w języku angielskim. Wydział Ekonomii jest częścią Szkoły Nauk Społecznych, która zatrudnia ok. 150 pracowników akademickich (ok. 20% ogólnej liczby pracowników naukowych uczelni) i w której kształci się ok. 4000 studentów (ok. 30% ogółu). Wydział prowadzi współpracę naukową głównie z ośrodkami w USA i krajach skandynawskich.

Wykłady i seminarium podczas pobytu na Uniwersytecie Islandzkim dotyczyły zarządzania ryzykiem bankowym, głównie w kontekście naświetlenia najczęściej popełnianych przez banki błędów oraz wad i zalet narzędzi stosowanych do zarządzania ryzykiem. Dobór tematu wykładów był inspirowany islandzkimi doświadczeniami z okresu globalnego kryzysu finansowego (2008), a szczególnie poważnymi problemami trzech największych islandzkich banków (Glitnir, Kaupthing oraz Landsbanki), które zostały poddane głębokiej restrukturyzacji. Dodatkowo miałam okazję gościć w Banku Centralnym Islandii.