Orientation Week dla studentów wymiany zagranicznej

Jak co semestr, w ramach kilku międzynarodowych programów wymiany, do SGH przyjechali zagraniczni studenci. Aby mogli jak najlepiej zaaklimatyzować się wśród naszej społeczności, przygotowaliśmy Orientation Week – kilkudniowe wydarzenie, którego celem jest zapoznanie uczestników z polską kulturą oraz otoczeniem, w którym spędzą najbliższe pół roku. Przygotowane warsztaty i wykłady pomagają, nie tylko poznać nasz kampus i społeczność akademicką, ale także odwiedzić szczególnie ciekawe, z perspektywy studentów, miejsca na mapie Warszawy.

Wymiana zagraniczna pozwala studentom z całego świata studiować przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z wybranych uczelni partnerskich. Najpopularniejszą w ostatnich latach formą studenckiej wymiany zagranicznej jest unijny program Erasmus+, który wspiera wszechstronny rozwój młodzieży oraz pozwala poznać dobre praktyki stosowane na innych uczelniach. Wymiana zagraniczna promuje wśród młodych ludzi uniwersalne wartości, rozwijanie zainteresowań oraz zdobywanie cennych kompetencji i doświadczeń, a przede wszystkim daje szanse na poznanie rówieśników z innych państw objętych programem.

W środę 19 lutego 2020 r. w Auli Głównej zagranicznych studentów oficjalnie powitał prorektor ds. współpracy z zagranicą prof. SGH dr hab. Jacek Prokop wraz z prodziekanem Studium Magisterskiego dr. Piotrem Maszczykiem i dyrektor Centrum Programów Międzynarodowych mgr Katarzyną Kacperczyk. Opowiedzieli studentom o naszej uczelni i życzyli im udanego pobytu. Centrum Programów Międzynarodowych, przygotowało prezentację na temat kampusu, Warszawy oraz atrakcji przewidzianych w trakcie pobytu w Polsce. 

Prorektor ds. współpracy z zagranicą prof. Jacek Prokop przywitał studentów z wymiany międzynarodowej/ Fot. Maciej Górski

Podczas spotkania głos zabrali także studenci z organizacji Erasmus Student Network, którzy m.in. opowiedzieli o organizowanym corocznie, pod patronatem ESN konkursie Discover Europe. Opowiedzili również o wielu innych atrakcjach towarzyszących Orientation Week.

Przedstawicielka Erasmus Student Network podczas prezentacji wydarzeń towarzyszących Orientation Week, przygotowanych dla studentów z wymiany/Fot. Maciej Górski

Semestr letni w ramach wymiany międzynarodowej w SGH postanowiło spędzić ponad 200 studentów z całego świata. Na koniec spotkania , tradycyjnie wykonano wspólną pamiątkową fotografię.

Ponad 200 studentów z całego świata rozpoczęło semestr letni w SGH/ Fot. Maciej Górski

Poza różnorodnymi interaktywnymi warsztatami międzykulturowymi, zorganizowanymi w ramach Orientation Week studenci mieli okazję zwiedzić Warszawę, a także skorzystać z wielu przygotowanych atrakcji takich jak wspólna jazda na łyżwach, karaoke czy lepienie pierogów. Pierwszy tydzień wymiany  zakończyła gra miejska. Celem przygotowanych aktywności była integracja międzykulturowa oraz dobra zabawa wszystkich uczestników. 

Warsztaty międzykulturowe /Fot. Maciej Górski

Wymiana zagraniczna pozwala studentom z całego świata studiować przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z wybranych uczelni partnerskich. Najpopularniejszą w ostatnich latach formą studenckiej wymiany zagranicznej jest unijny program Erasmus+, który wspiera wszechstronny rozwój młodzieży oraz pozwala poznać dobre praktyki stosowane na innych uczelniach. Wymiana zagraniczna promuje wśród młodych ludzi uniwersalne wartości, rozwijanie zainteresowań oraz zdobywanie cennych kompetencji i doświadczeń, a przede wszystkim daje szanse na poznanie rówieśników z innych państw objętych programem.

Poznaj programy wymiany międzynarodowej w SGH 

Uczelnie partnerskie

Galeria zdjęć Orientation Week luty 2020