PROF. DR HAB. MAREK ROCKI
Instytut Rozwoju Gospodarczego
Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH