Wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku!

Koniec roku i święta Bożego Narodzenia są czasem, który sprzyja snuciu refleksji i dokonywaniu podsumowań. Nade wszystko jednak kierujemy nasze myśli ku bliskim nam osobom – nie tylko rodzinie, ale i tym, z którymi każdego dnia spędzamy wiele godzin, pracując lub ucząc się.

Spoglądając wstecz i wspominając zdarzenia, które przyniósł mijający właśnie rok, myślimy o wspólnocie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz o firmach stowarzyszonych w Klubie Partnerów SGH.

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia składamy Państwu najlepsze życzenia zdrowia i pogody ducha. Niech będzie to czas spokoju i jedności. A Nowy Rok niech przyniesie nam wszystkim dużo dobrego. 

Piotr Wachowiak, rektor SGH
Marek Rocki, rektor SGH w kadencji 2016–2020

****************

Ladies and Gentlemen,
Dear SGH Family,

The end of the year and Christmas time is a period of reflection and review. Most of all, we tend to think about people close to us – not only the family, but also those with whom we spend many hours every day, working or studying.

Looking back and remembering this year’s events, we think about the community of SGH Warsaw School of Economics as well as about members of SGH Corporate Partners Club.

Wishing the holiday season brings you health and bliss, peace and solidarity. We hope this coming year will be prosperous and joyful. 

Piotr Wachowiak, SGH Rector
Marek Rocki, SGH Rector of the 2016-2020 term