INSIGHT 2018: Rok 2019

W godle naszej uczelni widnieje dumny żaglowiec… ma symbolizować nieustannie podejmowane wyprawy w nieznane.

Drodzy Czytelnicy

Rok, który właśnie się kończy, był dla nas niezwykle ważny. Nie tylko z powodu 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, co jest przyczynkiem do znaczących refleksji zarówno retrospektywnych, jak i skierowanych ku przyszłości, ale przede wszystkim z racji ogromnych wyzwań współczesnej cywilizacji, przed którymi dane nam było stanąć, problemów, dylematów, wątpliwości czy oczekiwań. Zwykle właśnie taki moment jak obecny skłania do podsumowań, przypomnienia sobie osiągnięć, sukcesów czy zdarzających się przecież zawsze porażek.

Naszym powołaniem i codzienną powinnością jest jednak uważne spoglądanie w przyszłość, wybieganie myślą w obszary bardziej lub mniej znane, ale frapujące, bo dotąd nieodkryte. Towarzyszyć nam przy tym musi nadzieja, w istocie taka sama, jaka z pewnością była udziałem wielkich odkrywców. Nieprzypadkowo w godle naszej uczelni widnieje dumny żaglowiec, bo nie jest on zwyczajnym statkiem handlowym (co mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka bardzo uzasadnione), lecz ma symbolizować nieustannie podejmowane wyprawy w nieznane.

Truizmem jest twierdzenie, iż przyszłość zależy od teraźniejszości, a jej spodziewane – bardziej lub mniej – rezultaty wynikają ze zdefiniowania punktu wyjścia, który znajduje się zazwyczaj właśnie w teraźniejszości. Określeniu tego punktu służą i powinny służyć wszelkie podsumowania, rekapitulacje czy ewaluacje, a więc rzetelny rozrachunek z przeszłością. W rachunkowości posługujemy się pojęciem bilansu zamknięcia, który dla okresów przyszłych staje się bilansem otwarcia, i jest to dla nas i dla wielu ludzi oczywiste.

Oddajemy dziś w Państwa ręce pierwszy – a to określenie oznacza, że już dziś myślimy o kolejnych – numer specjalny „Gazety SGH” pt. „Gazeta SGH – Insight”. Założyliśmy, że znajdą się w niej wypowiedzi i przemyślenia ekspertów, analizy i prognozy z zakresu szeroko pojętej ekonomii, zagadnień społeczno-gospodarczych, rynku finansowego, zagadnień prawnych, polityki społecznej, zachowań proekologicznych i konsumenckich, a więc zagadnień stanowiących podstawową treść działalności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, tak jeśli chodzi o naukę, jak i edukację ekonomiczną. Zwróciliśmy się do Autorów, by zechcieli podzielić się z Państwem rozważaniami o tych zjawiskach, procesach i zdarzeniach, które nastąpiły w 2018 r., a które bez wątpienia wpływać będą na to, czego powinniśmy się spodziewać w nadchodzącym czasie, i które najprawdopodobniej będą miały konsekwencje w latach przyszłych. Chcemy wyrobić sobie pogląd na to, co powinniśmy implementować i promować, czego unikać lub nawet zaniechać, a czemu przynajmniej zapobiegać. W ten sposób zgromadziliśmy w obecnym numerze „Gazety SGH” opinie i ekspertyzy zaproszonych do współpracy Autorów, ich artykułom nadając kształt i formę jak najbardziej przystępną dla każdego czytelnika, a więc zarówno tego, który oczekuje poważnych i udokumentowanych analiz naukowych, jak i tego, który pragnie uzyskać kluczową wiedzę na temat podstawowych mechanizmów rządzących gospodarką i procesami zachodzącymi w społeczeństwie.

Warto wspomnieć, że zamiar wydania specjalnego numeru „Gazety SGH – Insight” wynika z deklarowanej przez nas otwartości i ścisłych relacji z otoczeniem, a więc jednej z naczelnych wartości, którymi się kierujemy. Tym samym wiedzę teoretyczną i praktyczne eksperckie doświadczenia naszych nauczycieli akademickich – bo oni są autorami artykułów z powyżej zdefiniowanych obszarów – staramy się spopularyzować w możliwie najszerszym wymiarze.

Jednak kolejny specjalny numer „Gazety SGH – Insight” powinien naszym zdaniem powstać przy znaczącym udziale naszych czytelników. I właśnie dlatego pragnę zachęcić Państwa do nadsyłania uwag, polemik, własnych przemyśleń, a także prosić o artykułowanie konkretnych oczekiwań. Będzie to dla nas niezwykle cenny materiał do rozważań, a zarazem ważny czynnik mobilizujący do wysiłku i starań o możliwie najlepszy merytoryczny kształt kolejnych publikacji.

Życzę Państwu ciekawej lektury nie tylko tego numeru specjalnego, ale również przyszłych wydań „Gazety SGH”, zaś korzystając z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i nowego 2019 roku, proszę o przyjęcie naszych serdecznych życzeń powodzenia i sukcesów w bliższej i dalszej przyszłości.

Wszystkiego najlepszego!

Prof. SGH dr hab. Marek Rocki, JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

SZUKASZ WIĘCEJ PODOBNYCH ARTYKUŁÓW?

Artykuł jest częścią wydania specjalnego Gazety SGH (346) Insight 2018.