MAŁGORZATA CHROMY
zastępca dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH