Australijska misja edukacyjna SGH

Spotkanie w Ambasadzie RP w Canberze

Na początku marca 2024 r. miasto Perth w Australii gościło ok. 2000 uczestników dorocznej konferencji APAIE (Asia Pacific Association for International Education) – instytucji promującej międzynarodowe szkolnictwo wyższe w regionie Azji i Pacyfiku. Wydarzenie to połączono z targami, na których SGH i 11 innych polskich uczelni1 reprezentowało nasz kraj na stoisku Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). 

Dodatkowo przedstawicielki Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH wzięły udział w specjalnym programie przygotowanym przez NAWA, obejmującym spotkania z organizacjami polonijnymi oraz wizyty w uczelniach w Melbourne i Canberze.

Udział SGH w konferencjach branżowych związanych z edukacją międzynarodową (NAFSA, EAIE i APAIE) ma ogromne znaczenie dla naszej uczelni w kontekście jej rozpoznawalności za granicą. Podczas tych spotkań zarówno z obecnymi, jak i potencjalnymi partnerami mamy niepowtarzalną okazję do budowania długotrwałych relacji. W kontaktach bezpośrednich możemy wyjaśnić wiele kwestii dotyczących wymiany studentów i pracowników oraz zaprezentować ofertę SGH w sposób, który nie byłby możliwy na odległość. 

W otwarciu polskiego stoiska w Perth wzięło udział wielu wyjątkowych gości, w tym podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Andrzej Szeptycki. Polskie stoisko na APAIE cieszyło się dużym zainteresowaniem. Goście z różnych stron świata mieli okazję zgłębić ofertę programową NAWA oraz spotkać się z przedstawicielami polskich uczelni. Udział w konferencji dał nam niepowtarzalną możliwość nawiązania kontaktów z partnerami z regionu Azji i Pacyfiku reprezentującymi renomowane instytucje: Akita International University (Japonia), City University of Hong Kong (Hongkong), The Chinese University of Hong Kong (Hongkong), National Chengchi University (Tajwan), NUS Business School (Singapur), Singapore Management University (Singapur), RMIT Royal Melbourne Institute of Technology (Australia), School of Economics, Fudan University (Chiny), Thammasat Business School (Tajlandia), University of Otago (Nowa Zelandia) oraz UTS University of Technology Sydney (Australia). Spotkaliśmy się także z potencjalnymi nowymi partnerami, w tym z przedstawicielami instytucji z Malezji, Hongkongu i Tajwanu. 

Po zakończeniu konferencji APAIE 7 marca w Perth odbyło się spotkanie z klubami polonijnymi zrzeszającymi Polaków zamieszkujących obszar Australii Zachodniej. Wydarzenie, w którym uczestniczyli członkowie WA Polonia, Sikorsky Club oraz Cracovia Club, było również doskonałą okazją do przedstawienia oferty NAWA studentom i naukowcom z Australii, a także promocji tych polskich uczelni, które wzięły udział w spotkaniu. Konsul honorowy RP w Perth Paul Bitdorf wręczył Medale Komisji Edukacji Narodowej dwóm długoletnim nauczycielkom najstarszej polskiej szkoły w Australii Zachodniej – Polskiej Szkoły im. Adama Mickiewicza w Perth.

Australijskie uniwersytety stanowią elitę światowej edukacji, charakteryzując się nie tylko najwyższą jakością, lecz także znacznym stopniem międzynarodowego zasięgu. Wśród nich wyróżnia się grupa największych i najlepszych instytucji skupionych w Group of Eight (Go8). 

Należy podkreślić, że SGH zajmuje wiodącą pozycję wśród polskich uczelni, jeśli chodzi o współpracę z australijskimi uniwersytetami, co przynosi liczne korzyści zarówno studentom, jak i pracownikom naukowym. Obecnie współpracujemy z pięcioma renomowanymi instytucjami z tego kraju2, spośród których dwie należą do prestiżowej Group of Eight (Go8): University of Queensland oraz University of Sydney. W ramach tych relacji realizowane są wymiany studenckie i pracownicze oraz prowadzone są wspólne projekty.

Warto wspomnieć też o krótkich kursach z zakresu finansów i rachunkowości, organizowanych przez wiele lat dla studentów z Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) oraz University of Melbourne. Inicjatywa ta, prowadzona we współpracy z ambasadą Australii w Polsce, pozwalała zdobyć wiedzę i praktyczne doświadczenie z zakresu najnowszych osiągnięć naukowych, jak również poznać nasz kraj.

W ramach programu „Młodzi Projektują Zarządzanie” pięcioro pracowników akademickich SGH miało możliwość odbycia staży na University of Sydney oraz University of Technology Sydney, co nie tylko poszerzyło ich horyzonty zawodowe i naukowe, ale przyczyniło się do wzmocnienia oferty przedmiotów oferowanych w SGH na kierunku Management.

Eksperci z University of Queensland mieli swój udział w sukcesie projektu „New Economy Lab”, realizowanego w ramach programu Partnerstw Akademickich NAWA. Jednym z kluczowych działań było zorganizowanie w SGH letniej szkoły teorii gier o nazwie „SummerLab” z udziałem wykładowców i studentów z różnych krajów, w tym z Australii.

Natomiast projekt PROM NAWA, realizowany we współpracy z University of Technology Sydney (UTS), School of Systems, Management and Leadership, zaowocował wymianą doktorantów i badaczy. Dzięki temu programowi grupa doktorantów i badaczy z SGH miała możliwość aktywnego uczestnictwa w 29. Konferencji „Australasian Conference on Information Systems”, podczas gdy ich koledzy z UTS odbyli wizytę studyjną w Polsce.

Te wspólne przedsięwzięcia są wyrazem zaangażowania SGH w rozwój międzynarodowej współpracy edukacyjnej i badawczej, co umacnia pozycję naszej uczelni na arenie globalnej. Współpraca z australijskimi uczelniami stanowi ważny element strategii SGH. Pozwala na wymianę wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk na rzecz rozwoju społeczeństwa i gospodarki.

11 marca w siedzibie ambasady RP w Canberze wzięliśmy udział w spotkaniu z przedstawicielami m.in. Australian Catholic University, Australian National University, Polish-Australian Business Forum oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Australii. Rozmowy dotyczyły szeroko pojętej wymiany akademickiej polskich i australijskich uczelni, jak również wsparcia działań związanych z uniwersytecką współpracą międzynarodową ze strony biznesu.

W Melbourne mieliśmy okazję gościć na jednym z kampusów Monash University, który jest najbardziej umiędzynarodowionym uniwersytetem w Australii, zajmującym czołowe pozycje w światowych rankingach uczelni wyższych. Ostatniego dnia wizyty odbyło się spotkanie na istniejącym od 1853 r. University of Melbourne, który jest obecnie najlepszą uczelnią w Australii, wysoko notowaną w trzech kluczowych rankingach międzynarodowych (QS, ARWU i THE). To także jedna z najbardziej umiędzynarodowionych uczelni (aż 40% studentów to obcokrajowcy reprezentujący ok. 150 narodowości). Warto dodać, że szkoła biznesu tego uniwersytetu należy do sieci PIM (Partnership in International Management), której członkiem jest również SGH, a w ramach której prorektor ds. współpracy z zagranicą dr hab. Jacek Prokop, prof. SGH, pełni funkcję przewodniczącego dla regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki3.

Głównymi tematami dyskusji w obu uczelniach były możliwości współpracy w obszarze wymian studentów i pracowników uczelni, wspólne projekty organizacyjne i badawcze, jak również zacieśnienie współpracy w już istniejących relacjach międzyuczelnianych.  


MAŁGORZATA CHROMY, p.o. dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH
 

1Uczelnie uczestniczące [poza SGH]: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Rolniczy im. Hugo Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytet WSB Merito Poznań i Wszechnica Polska Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie
2University of Sydney (partner w CEMS), University of Technology Sydney, Royal Melbourne Institute of Technology – RMIT, University of Queensland, Queensland University of Technology
3Pisaliśmy o tym https://gazeta.sgh.waw.pl/komunikaty/prof-jacek-prokop-prorektor-sgh-pr…