Współpraca z uczelniami partnerskimi w Afryce

Na zdjęciu uczestnicy spotkania

Program „International Module” 2022

Zgodnie z priorytetami strategii umiędzynarodowienia nasza uczelnia podejmuje nowe inicjatywy i projekty, mające na celu wzmocnienie współpracy międzynarodowej. W odpowiedzi na potrzeby studentów, doktorantów i kadry SGH oraz z uwagi na dynamicznie zmieniające się otoczenie międzynarodowe zawieramy nowe partnerstwa z uczelniami zagranicznymi, ale jednocześnie dbamy o to, by już zawarte porozumienia wiązały się z konkretnymi działaniami i projektami oraz wysoką jakością. Umiędzynarodowienie jest postrzegane przez nas całościowo i z tego powodu podejmowana współpraca międzynarodowa wpisuje się również w społeczną odpowiedzialność uczelni i wyrównywanie szans młodych ludzi na całym świecie. W tym kontekście rozwijamy naszą współpracę z prestiżową uczelnią Strathmore University z Kenii. Kontakty z nią nawiązaliśmy w 2017 r., dzięki wsparciu i determinacji dr Anny Masłoń-Oracz i dziekana Strathmore – George’a Njenga. Wzajemne wizyty w Warszawie i Nairobi pozwoliły wypracować solidne fundamenty i rozwinąć współpracę w wielu obszarach.

na zdjęciu uczestnicy z uczelni partnerskich

Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH złożyło wniosek o dołączenie Strathmore Unviersity do konsorcjum Erasmus+ i pozyskało środki finansowe na wymianę studentów i pracowników. W ramach tej współpracy dotychczas zrealizowano dwa wyjazdy dydaktyczne i dwa przyjazdy studentów na studia. Od roku jest również wdrażany projekt „New Business Leaders for a New World (BUSINESS LEAD)”, współfinansowany przez NAWA ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który studentkom z Kenii umożliwia uczestnictwo w dwutygodniowym programie kształcenia w SGH w obszarze przedsiębiorczości, połączonym z mentoringiem i praktycznymi spotkaniami z przedstawicielami firm. Ostatnią inicjatywą Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH w tym zakresie było przygotowanie dwutygodniowego specjalnego programu pobytu na naszej uczelni dla 37 studentek i studentów ze Strathmore University oraz ich opiekunów. Wizyta gości z Kenii miała miejsce w dniach 23 maja–3 czerwca.

na zdjęciu uczestnicy z uczelni partnerskich

Program „International Module” obejmował cztery główne komponenty.

 1. Zajęcia dydaktyczne – studenci uczestniczyli w wykładach i warsztatach z zakresu: międzynarodowego biznesu, marketingu, finansów, handlu międzynarodowego, przedsiębiorczości, innowacji, zarządzania, wielokulturowości w biznesie oraz współpracy UE/Polski z krajami Afryki. Zajęcia były prowadzone przez wykładowców SGH i osoby, które od lat współpracują z naszą uczelnią. Studenci Strathmore mieli również okazję uczestniczyć w krótkim kursie języka polskiego, który umożliwił poznanie nie tylko meandrów naszej mowy ojczystej, ale także polskiej kultury i tradycji.
 2. „Doing Business” – spotkania z instytucjami zajmującymi się wspieraniem przedsiębiorstw i polskimi firmami. Seminaria, warsztaty i spotkania obejmowały m.in.:
  – prezentacje w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH), podczas których omawiano specyficzne uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski i Unii Europejskiej, również w kontekście obecnych globalnych wyzwań, oraz praktyczne programy i instrumenty mające na celu wspieranie ekspansji zagranicznej i przyciąganie zagranicznych inwestycji do Polski;
  – wizytę w Cambridge Innovation Centre, połączoną z udziałem części grupy kenijskiej w spotkaniu integracyjno-networkingowym „Thursday Gathering” (organizowanym przez Venture Cafe) i warsztacie „Holacracy, Sociocracy, Dynamic Self-Governance”; rozmowę z Aureliuszem Górskim, współzałożycielem CIC Poland i Founding Executive Director w fundacji Venture Café Warsaw; spotkania networkingowe z polskimi i zagranicznymi przedsiębiorcami uczestniczącymi w „Thursday Gathering”;
  –wizytę na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, podczas której grupa kenijska mogła zwiedzić giełdę i spotkać się z jej prezesem – dr. Markiem Dietlem; prezentację Filipa Duszczyka (wicedyrektora Działu Rozwoju Rynku GPW) na temat „Evolution of trading”; prezentację dotyczącą historii rozwoju GPW, którą przygotowała Fundacja GPW;
  – prezentacje polskich firm, w tym firmy rodzinnej APON (zajmującej się produkcją opakowań leków i suplementów – prelegent Jacek Zawadzki, CFO) i polskiego start-upu Bezmięsny/Plenty Reasons (produkującego produkty bezmięsne na rynki polski i zagraniczne – wystąpienie Katarzyny Placek, dyrektor ds. sprzedaży, oraz prezesa Rafała Czecha); studenci mieli okazję nie tylko poznania zasad prowadzenia biznesu i wyzwań z tym związanych, ale również dowiedzenia się, jak: założyć własną firmę, pozyskiwać finansowanie, zdobyć rynek i zapewnić, by oferowany produkt odniósł sukces.
 3. „Meet the Polish Culture” – uczestnicy programu mogli zapoznać się z historią Polski m.in. podczas weekendowego zwiedzania Krakowa i Wieliczki oraz wycieczki po Warszawie (wizyty w muzeum Fryderyka Chopina, Zamku Królewskim, Centrum Nauki Kopernik, na PGE Stadionie Narodowym czy multimedialny pokaz fontann na podzamczu); studenci uczestniczyli również w warsztatach dotyczących polskiej kultury, historii i tradycji.
 4. Networking – goście ze Strathmore University mieli także możliwość zarówno uczestniczenia w regularnych zajęciach w SGH, jak i poznania naszych studentów oraz organizacji studenckich podczas mniej oficjalnych spotkań. Samorząd Studentów SGH i wybrane organizacje studenckie naszej uczelni zorganizowali specjalistyczne prezentacje, podczas których omówili działalność i projekty studentów SGH.

Program zakończył się uroczystym wręczeniem certyfikatów uczestnictwa, które studentom i opiekunom grupy kenijskiej wręczył w Auli A prof. Jacek Prokop, prorektor ds. współpracy z zagranicą. Po ceremonii zakończenia studenci udali się na zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego.

Choć pogoda nie rozpieszczała, nastroje były pogodne i uczestnicy programu chętnie brali udział w przygotowanych dla nich wydarzeniach. Dla większości studentów przyjazd do Polski był pierwszą podróżą zagraniczną w życiu, było to więc dla tych osób dodatkowe wyzwanie. Program „International Module” był intensywny i wymagający, ale jesteśmy przekonani, że pozwolił pozyskać studentom ze Strathmore University nowe cenne doświadczenia. Być może niektórzy z nich zdecydują się na kolejną wizytę w Polsce – bądź jako studenci, bądź turyści lub przedsiębiorcy.

na zdjęciu uczestnicy z uczelni partnerskich

 

Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH pragnie serdecznie podziękować wszystkim osobom, dzięki którym program „International Module” mógł być zrealizowany – wykładowcom i pozostałym pracownikom naszej uczelni. Szczególne słowa wdzięczności za nieocenioną pomoc, wsparcie i cierpliwość CWM kieruje do: prorektora prof. Jacka Prokopa; Beaty Mierzejewskiej, zastępcy kanclerza SGH; koleżanek i kolegów z Kwestury SGH; wszystkich fantastycznych studentów, zwłaszcza Łukasza Więcławskiego, Adriana Zontka oraz Karoliny Modrzejewskiej. Wyrazy podziękowania należą się również partnerom – Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji; prezesowi Markowi Dietlowi i pracownikom Giełdy Papierów Wartościowych; Zespołowi Kancelarii Prezydenta RP; Ewie Geresz z Cambridge Innovation Center; firmom APON i Bezmięsny/Plenty Reasons.

 


KATARZYNA KACPERCZYK, dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH; MAŁGORZATA CHROMY, zastępca dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH