KATARZYNA KACPERCZYK
dyrektor Centrum Programów Międzynarodowych SGH