CIVICA European Week w Paryżu

grupa studentów biorących udział w European Week CIVICA

W dniach 27-30 czerwca 2023 r. 10 studentów I stopnia SGH oraz 10 studentów z uczelni ukraińskich uczestniczących w projekcie CIVICA for Ukraine wzięło udział wraz z innymi studentami z uczelni skupionych w sojuszu CIVICA w CIVICA European Week 2023, zorganizowanym przez Instytut Nauk Politycznych w Paryżu (Sciences Po). Tegoroczna edycja 2023 r. poszerzona została o komponent ukraiński realizowany w ramach projektu „CIVICA for Ukraine” finansowany przez NAWA ze środków programu „Solidarni z Ukrainą – Uniwersytety Europejskie”.

Do projektu CIVICA for Ukraine zostało zaproszonych pięć uczelni ukraińskich: Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny im. Wadyma Hetmana (KNEU), Doniecki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stusa (DonNU), Ukraiński Katolicki Uniwersytet we Lwowie (UKU), Narodowy Uniwersytet „Akademia Kijowsko-Mohylańska” (NaUKMA) oraz Kijowska Szkoła Ekonomii (KSE).

Wiodącym tematem CIVICA European Week 2023 była tzw. zielona transformacja, w szczególności w kontekście strategii i proekologicznej polityki urbanistycznej oraz rozwoju miast pod kątem spełniania wysokich standardów ochrony środowiska (temat wydarzenia: Ecological transitions: Cities on the frontline).

Program European Week 2023 przygotowany został przez: Sciences Po Undergraduate College i Sciences Po Urban School. Program ten stwarzał szerokie możliwości analizy zrównoważonego rozwoju miast i obszarów zurbanizowanych w kontekście zarządzania wyzwaniami klimatycznymi i problemami związanymi z ochroną środowiska. Obejmował aspekty edukacyjne realizowane nie tylko przez naukowców, ale również we współpracy z partnerami społecznymi, instytucjami kultury, np. francuskimi gminami specjalizującymi się w polityce proekologicznej jak gmina Saint-Denis.

Studenci SGH i studenci z uczelni ukraińskich mieli możliwość odbycia rozmów z ekspertami, praktykami, naukowcami i decydentami. Jednocześnie mieli okazję do zaproponowania własnych pomysłów i inicjatyw w celu wspierania procesów transformacji ekologicznej. Ponadto uczestniczyli w uroczystościach z okazji wręczenia doktoratu honoris causa byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel.

W wydarzeniu wzięli udział również opiekunowie studentów z Ukrainy i SGH (ekspertka od zielonej gospodarki dr Olena Masjokiwska/ Maslyukivska z NaUKMA, ekspertka od CSR i ESG dr Anna Napiórkowska z SGH oraz CIVICA Manager w SGH mgr Renata Kamińska). Studenci z Ukrainy przedstawili perspektywę zielonej transformacji i odbudowy Ukrainy po wojnie.

Wszyscy studenci otrzymali certyfikaty CIVICA Engage Track ukończenia programu, potwierdzające nie tylko ich udział, ale również nabycie wiedzy, kompetencji i umiejętności.   

Udział uczestników z Ukrainy w spotkaniach CIVICA, w których uczestniczą wszystkie uczelnie partnerskie CIVICA, ma szczególne znaczenie dla budowania świadomości konieczności współpracy z partnerami z Ukrainy wśród zachodnich partnerów, ale również dla budowania partnerstwa Konsorcjum CIVICA z partnerskimi uczelniami z Ukrainy. 

Informacje na temat wydarzenia i udziału w nim studentów z Ukrainy upowszechnione zostały na stronie CIVICA oraz w mediach społecznościowych CIVICA i SGH (SGH International na FB).

A to o programie European Week CIVICA mówią jego uczestnicy:

Jelizawieta Melnyk, NaUKMA:

Europejski Tydzień CIVICA dał mi silną motywację, poszerzył wiedzę o multidyscyplinarne aspekty transformacji ekologicznej, przez którą przechodzi nasza planeta i pomógł mi dowiedzieć się o politykach zrównoważonego rozwoju i ścieżkach, które UE wdraża w celu złagodzenia globalnych zmian klimatycznych. Niezwykle ważne jest, abyśmy dotarli do naszych partnerów akademickich i kolegów, aby wspólnie studiować, badać i dyskutować na temat bardziej zrównoważonej i bezpiecznej przyszłości Europy.
 
Olena Trykisza, KNEU:

Znaczenie transformacji ekologicznej powinno być promowane na uniwersytecie poprzez włączenie zrównoważonego rozwoju i tematów ekologicznych do programu kształcenia w różnych dyscyplinach, pomagając w podnoszeniu świadomości i promowaniu kultury odpowiedzialności za środowisko. Uniwersytety mogą nawiązywać partnerstwa z lokalnymi społecznościami, firmami i organizacjami, aby wspólnie stawić czoło wyzwaniom środowiskowym. Angażowanie się w partnerstwa i współpracę zwiększa wpływ uczelni i sprzyja poczuciu współodpowiedzialności za transformację ekologiczną. Ukraina powinna wspierać przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Można to osiągnąć poprzez włączenie zasad projektowania cyrkularnego do procesów odbudowy.  
 
Chrystyna Dmytryszyn, UCU:

Podobało mi się bycie częścią dużej europejskiej społeczności akademickiej i możliwość zdobycia wiedzy ważnej w kontekście ukraińskim. Dla mnie najważniejsze było to, że grono uczestników było reprezentatywne i mogliśmy dokonać prawdziwej wymiany perspektyw na temat zrównoważonego rozwoju w Europie. Biorąc pod uwagę wszystkie wyzwania stojące przed dużymi miastami na świecie, odbudowa Ukrainy musi być zgodna z Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).
 
Oleksandra Filipets, DonNU:

Podczas tego tygodnia zdobyłam wiedzę na różne tematy, takie jak urbanizacja, zmiany klimatu, ślad węglowy miasta itp. Urbanizacja ma wpływ na zmiany klimatyczne i, aby rozwiązać ten problem, naprawdę musi być więcej badań na temat wpływu rozwoju miast na zmiany klimatyczne.
 
Chrystyna Buryhina, KSE:

Bardzo się cieszę, że wzięłam udział w takim wydarzeniu, zdobyłam przydatną wiedzę i poznałam nowych interesujących ludzi, nowych przyjaciół z zagranicy. Bardzo podobał mi się program CIVICA; był to pracowity i interesujący tydzień. Najbardziej podobała mi się nasza wycieczka z grupą poza miasto i pisanie artykułu; wszystko było na wysokim poziomie. Warto, by nasze uczelnie też organizowały krótkie kursy na temat ekologii, aby studenci wiedzieli, jak być przyjaznym dla środowiska, i że nie jest to trudne.
 
Aleksandra Osińska, SGH:

Zrównoważony rozwój miast jest niezwykle ważny i cieszę się, że mogłam wziąć udział w CIVICA European Week i zdobyć wiedzę na ten temat w najlepszy możliwy sposób, a więc przez odwiedzenie miejsc, których problem ten dotyczy, oraz obserwację możliwych rozwiązań, a przy tym poznanie wielu interesujących i inspirujących osób.

Dużą wartością była możliwość pracy w tak zróżnicowanej grupie, zarówno jeśli chodzi o pochodzenie, jak i wykształcenie, ponieważ uczestnicy tego wydarzenia studiowali kierunki od urbanistyki, poprzez ekonomię i finanse, do politologii. Było to niezwykle ciekawe, zwłaszcza podczas warsztatów grupowych, gdzie każdy patrzył na temat z innej perspektywy, dzięki czemu owoc naszej pracy był kompletny i złożony. Sami studenci mieli aktywny wpływ na przebieg wydarzenia i jego treść.  
 
Krzysztof Sycz, SGH:

CIVICA European Week był dla mnie szczególnym wydarzeniem. Miałem okazję zaczerpnąć wiedzę od renomowanych ekspertów, a następnie swobodnie wymienić się poglądami ze studentami z całej Europy w czasie pracy grupowej, jak i poza zajęciami. Również wizyta studyjna w Saint-Denis była dla mnie bardzo cenna i pozwoliła mi zobaczyć praktyczne wdrażanie idei zielonego miasta (...).
 
Alicja Parol, SGH:

Udział w CIVICA European Week 2023 był dla mnie okazją spędzenia niezwykle intensywnego tygodnia w Paryżu, wypełnionego interesującymi wykładami na Sciences Po, inspirującymi spotkaniami oraz nawiązaniem kontaktów ze studentami z całej Europy.
 
Wykłady, warsztaty, wizyty w terenie oraz zrealizowany projekt grupowy umożliwiły mi zapoznanie się z praktycznymi aspektami planowania przestrzeni miejskiej w kontekście globalnych wyzwań ekologicznych. Wspólne aktywności w terenie i udział w konferencji stworzyły platformę do bezpośredniego kontaktu z różnymi interesariuszami z tej dziedziny, rzucając światło na wagę współpracy między tymi podmiotami w tworzeniu pozytywnych i pożądanych zmian urbanistycznych. To wszechstronne i angażujące doświadczenie pozwoliło mi dostrzec rzeczywiste wyzwania i dotychczasowe osiągnięcia związane z planowaniem zrównoważonej przestrzeni miejskiej.
 
O Programie:

Tydzień Europejski CIVICA (CIVICA European Week) jest flagową inicjatywą Sojuszu CIVICA organizowaną corocznie dla studentów studiów licencjackich reprezentujących uczelnie wchodzące w skład CIVICA w ramach specjalnego programu CIVICA Engage Track. Zachęcamy studentów SGH do śledzenia kalendarza SGH i udziału wydarzeniach w ramach CIVICA.