Central European Network of Universities – CENU

na zdjęciu przedstawiciele CENU

SGH uczelnią założycielską sieci uniwersytetów Europy Środkowej

W Budapeszcie 3 grudnia 2021 r. miała miejsce inauguracja nowej sieci współpracy uniwersytetów Europy Środkowej. W uroczystej ceremonii podpisania dokumentu ustanawiającego CENU uczestniczyli przedstawiciele wybranych uczelni naszego regionu: SGH, Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie (EUBA), Uniwersytetu w Zagrzebiu (EFZG) oraz Uniwersytetu Korwina w Budapeszcie. W imieniu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie deklarację podpisał prof. Jacek Prokop, prorektor ds. współpracy z zagranicą.

Zainicjowane w Budapeszcie partnerstwo ma na celu wzmocnienie współpracy edukacyjnej i badawczej między uniwersytetami, poprzez: wymianę studentów i pracowników, wymianę naukową, wspólne inicjatywy projektowe, konferencje, seminaria i projekty badawcze. Inicjatywa ma na celu wzmocnienie zarówno współpracy uniwersyteckiej w regionie środkowoeuropejskim, jak i jego głosu w sprawach dotyczących edukacji i badań oraz najważniejszych wyzwań społecznych i gospodarczych dla naszego regionu, Europy oraz świata.  Utworzona sieć współpracy jest otwarta na inne uczelnie środkowoeuropejskie. W najbliższych miesiącach zostanie przygotowana Karta CENU, precyzująca szczegółowo zasady funkcjonowania sieci i realizacji współpracy.

Przy okazji inauguracji CENU odbyła się również jej pierwsza międzynarodowa konferencja: Global Challenges – Central European Responses: Digital Economy, Business and Society. Podczas tego wydarzenia wykłady wygłosili naukowcy i doktoranci z czterech środkowoeuropejskich uniwersytetów, które zainicjowały CENU. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie była reprezentowana przez dr. hab. Tomasza Dołęgowskiego, prof. SGH, oraz doktorantów naszej uczelni – mgr. Mirosława Łukasiewicza i mgr Patrycję Szczepańską.

Zgodnie z założeniem tego typu międzynarodowa konferencja pod egidą CENU będzie się odbywać corocznie, rotacyjnie w poszczególnych instytucjach partnerskich. Będzie ona doskonałą okazją, by zaprezentować aktualne tematy o szczególnym znaczeniu dla regionu Europy Środkowej.

Central European Network of Universities to szansa na pogłębienie współpracy pracowników akademickich, administracji i studentów w różnych interesujących dla naszej uczelni obszarach. Serdecznie zachęcamy do korzystania z nowych możliwości, jakie stwarza środkowoeuropejska sieć współpracy. Dodatkowych informacji może udzielić Katarzyna Kacperczyk z CWM SGH.


KATARZYNA KACPERCZYK, dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH