Od 1 września br. SGH w projekcie EUC-VOICES

flaga UE

1 września 2023 r. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie wraz z sześcioma uczelniami partnerskimi, reprezentującymi różne konsorcja Uniwersytetów Europejskich, rozpocznie realizację projektu EUC-VOICES, dotyczącego rozwoju unijnej inicjatywy Uniwersytetów Europejskich.

Projekt skierowany jest do studentów i doktorantów z uczelni, które wchodzą w skład istniejących konsorcjów Uniwersytetów Europejskich. Jego głównym celem jest wzmocnienie zaangażowania i pobudzenie aktywności młodych Europejczyków, umożliwiając im większe zaangażowanie na rzecz kształtowania przyszłości Unii Europejskiej, wymiany doświadczeń oraz budowania aktywnych postaw obywatelskich i społecznej odpowiedzialności na bazie unijnych wartości.

Zakres merytoryczny EUC-VOICES obejmuje cztery główne obszary:

 • organizacja dorocznego wydarzenia European Student Assembly (ESA) w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, z udziałem studentów i doktorantów reprezentujących konsorcja Uniwersytetów Europejskich;
 • utworzenie Forum Ambasadorów Uniwersytetów Europejskich (European Universities Ambassadors Forum);
 • utworzenie sieci absolwentów – uczestników ESA oraz innych spotkań realizowanych w ramach projektu (Alumni Network), obejmującej uczestników wszystkich edycji European Student Assembly;
 • zebranie i upowszechnianie dobrych praktyk i opracowanie modelu zaangażowania studentów, który mógłby być wykorzystywany przez uniwersytety, w tym również nieuczestniczące we wspieranych przez Komisję Europejską konsorcjach.

W ramach projektu studenci i doktoranci wezmą udział w szkoleniach, dyskusjach i debatach przyczyniających się do budowania ich kompetencji i wzmacniania zaangażowania na rzecz rozwoju Uniwersytetów Europejskich i w szerszym kontekście Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.

Projekt służyć będzie również budowaniu rozpoznawalności i prestiżu inicjatywy Uniwersytetów Europejskich, wzmacnianiu współpracy pomiędzy poszczególnymi konsorcjami oraz integracji działań realizowanych przez poszczególne konsorcja w życie akademickie poszczególnych, uczestniczących w nich uczelni.

SGH, wspierane przez konsorcjum CIVICA, którego jesteśmy członkiem, odpowiedzialne będzie przede wszystkim za koordynację utworzenia nowego Forum Ambasadorów Uniwersytetów Europejskich i zbudowanie w tym celu zaangażowania i płaszczyzny współpracy istniejących obecnie 50 sojuszy Uniwersytetów Europejskich.

Projekt EUC-VOICES realizowany będzie do 2026 r. z finansowaniem ze środków unijnych w ramach programu Erasmus+ KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education.

Uczelnie partnerskie w projekcie to:

 • Université Grenobles Alpes/ Francja (reprezentujący konsorcjum CHARM-EU),
 • SGH/ Polska (konsorcjum CIVICA – The European University of Social Sciences),
 • Maximilian Universitaet Wuerzburg/ Niemcy (konsorcjum CHARM-EU),
 • Université de Strasbourg/ Francja (konsorcjum EPICUR),
 • University of Torino/ Włochy (konsorcjum UNITA),
 • The Technical University of Cluj-Napoca/ Rumunia (konsorcjum EUt+),
 • NHL Stenden/ Holandia (konsorcjum RUN-EU). 

Partnerem stowarzyszonym w projekcie jest Erasmus Student Network.   

Katarzyna Kacperczyk

dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej