Pozaeuropejskie partnerstwa

dłonie na stole

Lipiec to czas składania raportów końcowych i finalizacji działań w projektach mobilnościowych programu Erasmus+. W tym roku Centrum Współpracy Międzynarodowej rozlicza ostatnie projekty starej perspektywy programu trwającej od 2014 r.: – Erasmus+ KA103 (Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego między krajami programu) i towarzyszący mu projekt PO WER (Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami) oraz Erasmus+ KA107 (Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego z krajami partnerskimi)1. Warto zatem podsumować zadania, szczególnie te, które zostały zrealizowane we współpracy z partnerami pozaeuropejskimi.

Pierwszy nabór na wymiany w ramach projektów z uczelniami z krajów europejskich został ogłoszony w 2015 r. jako nowy program pod nazwą International Credit Mobility (ICM) zwany w Polsce Erasmusem KA107. Kontynuacją programu w obecnej perspektywie finansowej jest program Erasmus+ KA171. Jego zadaniem jest wspieranie mobilności studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego z kraju programu do kraju partnerskiego i vice-versa w celu realizacji studiów, szkoleń lub zajęć dydaktycznych.

SGH, która od wielu lat z powodzeniem rozwija współpracę z uczelniami pozaeuropejskimi, przystąpiła już do pierwszego naboru, pozyskując ponad 300 tys. euro na wymiany z 29 uczelniami partnerskimi, rozszerzając w kolejnych latach ich liczbę oraz zasięg geograficzny.

Do udziału w projektach zaproszono zarówno dotychczasowych partnerów (np. z Nowej Zelandii, USA, Argentyny, Peru czy Kanady), uczelnie, z którymi SGH współpracowała we wcześniejszych projektach Erasmus Mundus Akcji 22 (m.in. Gruzja, Mołdawia, Ukraina, Egipt, Liban, Tajlandia, Wietnam, Indonezja, Malezja), jak również całkowicie nowych partnerów z nowych obszarów geograficznych: z Afryki (Senegal, Kenia, Tanzania, Mauritius, Maroko) czy Bliskiego Wschodu (Jordania).

ERASMUS+ KA107 [kraje partnerskie] - realizacja projektów w latach 2015-2023

Tabela: Erasmus+ KA107 - realizacja w latach 2015-2023

Dzięki nawiązaniu relacji partnerskich z uczelniami z państw afrykańskich SGH wyróżnia się na tle innych polskich uczelni i pozyskuje najwięcej środków na te kraje, przyczyniając się do zwiększenia umiędzynarodowienia ich uczelni. W trakcie całego okresu wcielania projektów KA107 SGH pozyskała prawie 1,16 mln euro, współpracując z ponad 60 uczelniami z całego świata, w tym z Bałkanów Zachodnich, z krajów Partnerstwa Wschodniego, krajów południa basenu Morza Śródziemnego, Rosji, Azji (kraje uprzemysłowione), w tym Azji Centralnej, Ameryki Łacińskiej, Afryki oraz obu Ameryk (kraje uprzemysłowione). Zrealizowano łącznie 415 mobilności, w tym: 25 wyjazdów studentów na studia, 78 wyjazdów dydaktycznych (STA), 28 wyjazdów szkoleniowych (STT), 126 przyjazdów studentów na studia, 30 przyjazdów dydaktycznych (STA), 128 przyjazdów szkoleniowych (STT).

Dzięki realizacji projektów Erasmus+ KA107 SGH zyskała możliwość rozszerzenia sieci współpracy o nowe kraje i uczelnie, a także wzmocnienia nowych oraz już istniejących relacji poprzez wdrożenie innych projektów organizacyjnych, edukacyjnych czy badawczych. Jednym z nich jest – wcielany we współpracy z uczelniami partnerskimi programu Erasmus+ z Senegalu, Kenii, Mauritiusu, Tanzanii i Maroka – projekt New Business Leaders for a New World – BUSINESS LEAD, o którym już pisaliśmy na łamach Gazety SGH3. W trzech edycjach Intensywnego Międzynarodowego Programu Kształcenia (IMPK) BUSINESS LEAD, zrealizowanych w październiku 2022 r., marcu i maju 2023 r., uczestniczyło 60 studentek. Podczas 2-tygodniowych kursów wzięły one udział w interaktywnych zajęciach z zakresu modeli biznesowych i przedsiębiorczości kobiet, grze biznesowej oraz – w ramach modułu „Business is a Woman” – w spotkaniach networkingowych z przedstawicielami Klubu Partnerów SGH, reprezentantkami Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, przedsiębiorczyniami oraz badaczkami przedsiębiorczości kobiet. Dodatkowym elementem szkolenia były wizyty w takich firmach, jak CIC, Google, Giełda Papierów Wartościowych, jak również wycieczka do Krakowa czy zwiedzanie muzeów, mających na celu przybliżenie studentkom historii i kultury Polski oraz Europy. Wierzymy, że wiedza zdobyta przez absolwentki kursu pomoże im w rozwijaniu własnych biznesów i przyczyni się do rozwoju gospodarczego krajów ich pochodzenia.

Od początku 2021 r. CWM realizuje kolejne projekty w nowej perspektywie finansowej programu Erasmus+, będące naturalną konsekwencją działań z poprzednich edycji programu, w którym SGH uczestniczy od 25 lat. Do projektów tych należy przede wszystkim CIVICA –The European University for Social Sciences4 oraz nowy rozpoczynający się we wrześniu 2023 r. projekt EUC-Voices5.   

logo UE z napisem Finansowane przez Unię Europejską


MAŁGORZATA CHROMY, zastępca dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH

1 Więcej o projektach realizowanych w ramach perspektywy 2014–2021 pisaliśmy w Gazecie SGH z marca 2021 r. https://gazeta.sgh.waw.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/projekty-mobilnosci…
2 SGH była partnerem w projektach Erasmus Mundus Akcja 2: Mobilities for Innovation and Development (MID), Swap and Transfer (SAT) oraz Widening Egyptian and Lebanese Cooperation and Mobility with Europe (WELCOME).
3 https://gazeta.sgh.waw.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/new-business-leader…
4 https://gazeta.sgh.waw.pl/index.php/wspolpraca-miedzynarodowa/civica-pr…
5 https://gazeta.sgh.waw.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/od-1-wrzesnia-br-sg…