I edycja IMPK w ramach Business Lead

I edycja IMPK (FOT. ARCHIWUM SGH)

W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 17–28 października 2022 r. odbywała się I edycja Intensywnego Międzynarodowego Programu Kształcenia (IMPK), w ramach realizowanego projektu NAWA Spinaker „New Business Leaders for a New World – BUSINESS LEAD”. Głównym elementem przedsięwzięcia jest kształcenie studentek z rozwijających się krajów Afryki oraz budowanie ich osobistych i zawodowych kompetencji w zakresie prowadzenia biznesu. Dzięki zrealizowanym przez zespół projektowy wizytom studyjno-szkoleniowym na uczelniach w Senegalu, Kenii, Tanzanii i na Mauritiusie możliwe było przygotowanie przedmiotów jak najlepiej dostosowanych do realiów krajów, z których pochodziły uczestniczki IMPK.

W murach SGH podczas I edycji gościliśmy studentki oraz ich opiekunki z Mauritiusu i Senegalu. W ramach dwutygodniowego programu studentki uczestniczyły w interaktywnych zajęciach z zakresu modeli biznesowych i przedsiębiorczości kobiet, wykorzystując najnowsze studia przypadku. Specjalnie na potrzeby programu stworzono również grę biznesową, w ramach której uczestniczki mogły dokonywać symulacji realnych sytuacji biznesowych. Kolejne elementy programu to spotkania networkingowe z przedstawicielami Klubu Partnerów SGH, polskimi przedsiębiorczyniami z Sieci Przedsiębiorczych Kobiet oraz badaczkami przedsiębiorczości kobiet i przedsiębiorczyniami w ramach modułu „Business is a Woman”. Uczestniczki IMPK miały również możliwość odwiedzenia CIC Warsaw, MindSpace Koszyki (przestrzeń coworkingowa) oraz Google. Podsumowaniem zrealizowanych zajęć i spotkań networkingowych były prezentacje pitch deck, co dało studentkom możliwość zaprezentowania swoich pomysłów biznesowych i uzyskania profesjonalnego doradztwa. Równie istotnym elementem IMPK był moduł poświęcony historii i kulturze Polski oraz różnicom międzykulturowym. Na moduł ten składały się warsztaty online, wizyty w muzeach warszawskich oraz weekendowy wyjazd do Krakowa (połączony ze zwiedzaniem kopalni soli w Wieliczce). Nie zabrakło również elementów mniej oficjalnych, takich jak udział studentek w Silent Disco w SGH i innych wydarzeniach sprzyjających nawiązywaniu kontaktów ze studentkami i studentami naszej uczelni. Kolejne dwie edycje IMPK są zaplanowane na marzec i maj br.