ANETA SZYDŁOWSKA
Centrum Programów Międzynarodowych SGH