SGH szkołą roku 2022/2023 aliansu CEMS

Na zdjęciu, dyplom i statuetka CEMS na tle schodów

Kiedy zamykaliśmy 375. numer Gazety SGH, dotarła do nas informacja, że Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zajęła pierwsze miejsce wśród 33 uczelni programu CEMS (Global Alliance in Management Education).

Prestiżowy tytuł szkoły roku w ramach tego aliansu (CEMS School of the Year 2022/2023) został przyznany SGH 9 grudnia br. na gali w Londynie.

„Jest to dla nas wielkie wyróżnienie. To dowód, że program realizowany w naszej uczelni w ramach sieci CEMS jest bardzo dobry i przede wszystkim, że jest przez studentów dobrze postrzegany. Tu chodzi nie tylko o merytoryczne aspekty, ale także o wymiar organizacyjny” – podkreślił w rozmowie z Gazetą SGH prorektor ds. współpracy z zagranicą dr hab. Jacek Prokop, prof. SGH.

W 2017 r. SGH również otrzymała pierwszą nagrodę i tytuł szkoły roku 2016/2017 w ramach aliansu CEMS. Przedstawiciele naszej uczelni odebrali nagrodę w Sydney (Australia). Teraz udało nam się po raz drugi. Na najważniejszym wydarzeniu w roku w ramach aliansu CEMS reprezentowała nas delegacja w składzie: rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, prorektor ds. współpracy z zagranicą dr hab. Jacek Prokop, prof. SGH, oraz grupa zarządzająca: dyrektor akademicki CEMS dr hab. Mirosław Jarosiński, prof. SGH, kierownik programu CEMS w SGH Grzegorz Augustyniak oraz menedżerka ds. relacji korporacyjnych CEMS w SGH Aneta Szydłowska.
Jakie najważniejsze kryteria były brane pod uwagę przy ocenie CEMS?

„Przede wszystkim brane są pod uwagę oceny studentów, jeżeli chodzi o wykłady i zajęcia, które były prowadzone w naszej uczelni. Drugie ważne kryterium wiąże się ze sprawami towarzyszącymi całemu procesowi edukacyjnemu, czyli spotkania, imprezy studenckie, które integrują tę grupę studentów uczestniczących w programie CEMS – wyjaśnia prorektor Prokop. – W SGH kształcą się studenci, którzy przyjeżdżają do nas z innych uczelni partnerskich w ramach jednorocznego programu CEMS. Jeden semestr spędza się w swojej uczelni, a drugi – w jednej z uczelni partnerskich. Tutaj oceniają więc nie tylko nasi studenci, ale dużą rolę odgrywają oceny tych, którzy przyjeżdżają do nas z innych ośrodków akademickich. I oni – jak widać – też nas tak dobrze postrzegają. W tych opiniach można założyć zatem dość duży obiektywizm – to w końcu studenci przyznają tę nagrodę!”.

Tytuł „CEMS School of the Year” przyznawany jest najlepszej uczelni spośród trzech najlepszych szkół aliansu na podstawie głosowania Komitetu Akademickiego CEMS w oparciu o ocenę studentów we wszystkich elementach programu (zajęcia, warsztaty, projekt biznesowy, seminarium blokowe, Global Citizenship Seminar czy International Internship), obsługa studenta, zaangażowanie partnerów korporacyjnych i alumnów oraz działalność CEMS klubu.

„Na sukces SGH największy wpływ mieli ludzie zaangażowani w program, oferta przedmiotowa, współpraca z partnerami korporacyjnymi i dbanie o jakość i ducha programu CEMS (CEMS Spirit)” – podkreśla Aneta Szydłowska.

Podczas uroczystej graduacji CEMS w Londynie 868 z 1265 tegorocznych absolwentów programu odebrało swoje dyplomy. Wśród absolwentów było 40 osób z SGH.
CEMS to światowy sojusz tworzony przez 33 najlepsze szkoły biznesu, ponad 70 partnerów korporacyjnych i osiem partnerów społecznych. Uczelnie i firmy prowadzą wspólny magisterski program CEMS Master’s in International Management. Sojusz obrał sobie za cel kształcenie przyszłych liderów międzynarodowego, wielojęzykowego i wielokulturowego świata biznesu. SGH jako jedyna uczelnia w Polsce należy do globalnego aliansu CEMS.

Program umożliwia uzyskanie dyplomu CEMS równolegle do dyplomu SGH. Co roku około 1200 osób na 33 uczelniach podejmuje studia na CEMS. Do 2023 r. program ten ukończyło 19 500 absolwentów. W 2023 r. sześć szkół z aliansu CEMS znalazło się w TOP10 w rankingu dziennika „Financial Times” Global Masters In Management (ze względu na specyfikę rankingu sam program CEMS MIM nie może być brany pod uwagę). W rankingu QS 2024 Masters In Management program zajął 11. miejsce. SGH jest jedyną uczelnią w Polsce oferującą program CEMS MIM. O przyjęcie do programu mogą ubiegać się jedynie studenci SGH.

Więcej informacji o programie CEMS w SGH na stronie WWW.SGH.WAW.PL/CEMS, a także na ogólnej stronie CEMS WWW.CEMS.ORG.  


KAROLINA CYGONEK, Zespół prasowy, Biuro Rektora SGH
ANETA SZYDŁOWSKA, Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH