CEMS Model UNFCCC Role Play

na zdjęciu ponad 200 studentów z uczelni CEMS

Międzynarodowe seminarium CEMS organizowane w SGH

Ponad 200 studentów z dziesięciu uczelni zrzeszonych w CEMS i reprezentujących około 40 narodowości przyjechało do Warszawy, aby wcielić się w role negocjatorów z 78 krajów i przeprowadzić symulację negocjacji klimatycznych, które w rzeczywistości odbywają się pod auspicjami Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC). Wydarzenie miało miejsce w dniach 12–14 maja w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i zostało uroczyście otwarte przez prorektora ds. współpracy z zagranicą, prof. Jacka Prokopa. Słowo wstępne wygłosiła Izabela Olszewska – członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, będącej wspólnie z Fundacją Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie partnerem wydarzenia. Studenci mieli też okazję wysłuchać skierowanego specjalnie do nich wystąpienia Iny Parvanovej (dyrektor ds. komunikacji w Sekretariacie UNFCCC), podkreślającego znaczenie tego rodzaju przedsięwzięć edukacyjnych dla powodzenia realnych negocjacji.

Symulacja negocjacji klimatycznych jest integralną częścią przedmiotu Climate Change Policy and Model UNFCCC, oferowanego w programie CEMS MIM od 2009 r. i zdobywającego coraz większe uznanie (potwierdzone m.in. przyznaniem temu przedmiotowi nagrody Outstanding Contribution to the CEMS MIM Programme w 2019 r.). Od samego początku wykładowcom przyświeca przekonanie, że przyszli liderzy gospodarki powinni mieć wiedzę o zmianach klimatu, ich skutkach, polityce oraz współzależnościach z biznesem, ponieważ to oni będą kluczowym motorem budowania i wdrażania rozwiązań w tym obszarze. Specyfika przedmiotu wiąże się także ze sposobem jego realizacji. Zajęcia są prowadzone jednocześnie na wszystkich uczestniczących w tym projekcie uczelniach, według wspólnego programu. Studentom są przekazywane te same treści, a podstawą są wykłady gościnne (przedstawicieli biznesu i administracji, zaangażowanych w praktykę polityki klimatycznej), które dzięki rozpowszechnionym ostatnio kanałom komunikacji wirtualnej mogą być udostępniane wszystkim partnerom. Rosnąca liczba studentów kierunków biznesowych i ekonomicznych wybierających ten przedmiot potwierdza i wzmacnia przekonanie o znaczeniu tej problematyki także w świecie biznesu. Przy okazji osoby studiujące mają możliwość poprawy umiejętności negocjacyjnych i zdolności identyfikowania różnorodnych interesów.

Na zdjęciu: flagi krajów zrzeszonych w CEMS

Końcowe seminarium stanowiące symulację negocjacji klimatycznych, a jednocześnie integralną część przedmiotu, pozwala na praktyczną weryfikację i udoskonalenie zdobytej wiedzy oraz umiejętności. Majowe seminarium w SGH, będące już XIV edycją w tej formule, po pandemicznej przerwie (przez dwa lata zajęcia odbywały się online) okazało się wydarzeniem rekordowym: po raz pierwszy przedmiot był realizowany na dziesięciu uczelniach jednocześnie (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, University of St. Gallen, ESADE Barcelona, Rotterdam School of Management, University of Cologne, Bocconi University, Corvinus University of Budapest, Stockholm School of Economics, Norwegian School of Economics oraz Aalto University School of Business) i uczestniczyło w nim ponad 200 studentów wraz ze swoimi wykładowcami.

Seminarium może być postrzegane jako sukces także dlatego, iż studenci głęboko angażując się w swoje role negocjatorów, po trudnych i wyczerpujących rozmowach osiągnęli porozumienie, które przyjęte w rzeczywistości, pozwoliłoby na uczynienie znaczącego kroku w kierunku redukcji światowej emisji gazów cieplarnianych i ograniczenia negatywnych skutków globalnego ocieplenia. Wypracowane porozumienie, choć w rzeczywistym świecie mogłoby wydawać się zbyt optymistyczne, ma jednak solidne realne podstawy i warunki. Ten swoisty optymizm i zdolność do osiągnięcia zgody w sprawach ważnych jest jednym z istotnych efektów kształcenia przyszłych decydentów i sygnatariuszy.


dr MACIEJ CYGLER, koordynator przedmiotu Climate Change Policy and Model UNFCCC w SGH
ANETA SZYDŁOWSKA, menedżer ds. relacji korporacyjnych CEMS w SGH