In memoriam 2023

na fotografii posąg anioła

W ostatnim roku akademickim pożegnaliśmy znakomitych profesorów, długoletnich pracowników oraz przyjaciół Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, których życie i działalność odcisnęła wyraźny ślad w historii uczelni.

Dr hab. Stanisław Andrzej Bąk

Emerytowany pracownik naukowo-dydaktycznego SGPiS/SGH. Zatrudniony w naszej uczelni w latach 1965–1971 i 1973–2006, adiunkt w Katedrze Turystki Kolegium Gospodarki Światowej. Specjalista z zakresu marketingu w turystyce. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Profesor Andrzej Całus

Wieloletni pracownik naszej uczelni. Zatrudniony w latach 1954–2009, kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego (1975–2005), prodziekan Wydziału Handlu Zagranicznego (1972–1981), prorektor SGPiS/SGH (1982–1986). Wybitny znawca prawa międzynarodowego, prawa europejskiego i międzynarodowego prawa gospodarczego. Ceniony i lubiany wykładowca, szanowany za wiedzę i naukową uczciwość. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Profesor Andrzej Całus – pożegnanie 

Profesor Bogdan Grzeloński

Zatrudniony w naszej uczelni w latach 1972–2008, kierownik Zakładu Nauk Politycznych w latach 1981–1984, dyrektor Biura Programu Kanadyjsko-Polskiego w latach 1996–1997, profesor w Katedrze Historii Gospodarczej i Społecznej. Historyk, dyplomata, ambasador RP w Kanadzie w latach 1997–2000. Wybitny badacz, autor wielu publikacji, ceniony i lubiany wykładowca.

Profesor Ronald W. Jones
doktor honoris causa SGH

Wybitny badacz stosunków międzynarodowych. Ceniony naukowiec i nauczyciel wielu pokoleń ekonomistów. Emerytowany profesor Uniwersytetu w Rochester, absolwent Swarthmore College oraz Massachusetts Institute of Technology, członek wielu towarzystw międzynarodowych oraz redakcji renomowanych czasopism naukowych.
Wspomnienie o profesorze Ronaldzie W. Jonesie

Profesor dr hab. Krystyna Michałowska-Gorywoda

Zatrudniona w naszej uczelni w latach 1967–2013. Prodziekan Wydziału Handlu Zagranicznego w latach 1978–1991, kierownik Zakładu Międzynarodowych Operacji Gospodarczych w latach 1991– 1994, kierownika Katedry Międzynarodowych Organizacji Gospodarczych w latach 1994–2011, kierownika Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego i Międzynarodowych Organizacji Gospodarczych w latach 2011–2013. Specjalistka w zakresie prawa instytucjonalnego UE, podejmowania decyzji i stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej. Ceniony naukowiec i pedagog. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Profesor dr hab. Maria Podgórska

Wieloletni pracownik Kolegium Analiz Ekonomicznych, zatrudniona w naszej uczelni w latach 1975–2022, dziekan Studium Podstawowego w latach 1992–1993, dyrektor Instytutu Ekonometrii w latach 1993–2019, kierownik Zakładu Metod Probabilistycznych w latach 1994–2013. Ceniony naukowiec i dydaktyk, kierownik badań koniunktury w budownictwie, specjalistka z matematycznych modeli w zarządzaniu. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Profesor Maria Konstancja Podgórska – wspomnienie

Profesor Ignacy Sachs 

Zatrudniony w naszej uczelni w latach 1961–1968 na Wydziale Handlu Zagranicznego. Wybitny ekonomista, autor wielu publikacji. Ceniony wśród pracowników naukowych i studentów. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Ignacy Sachs (1927–2023): Ekosocjoekonomista planetarny

Dr Jacenty Siewierski

Zatrudniony w naszej uczelni w latach 1972–2015. Starszy wykładowca w Instytucie Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym, kierownik Podyplomowego Studium Strategii Zarządzania Przedsiębiorstwem w latach 1997–1999. Socjolog, badacz, specjalista z zakresu problematyki kulturowych uwarunkowań rozwoju i wpływu rozwoju na przemiany kulturowe, autor wielu publikacji.

Wanda Rawska 

Starszy wykładowca, zastępca kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu SGPiS, zatrudniona w latach 1955–1990. Trenerka siatkówki, wychowawca wielu pokoleń zawodników. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Irena Skrzypczak 

Wieloletni pracownik naszej uczelni, zatrudniony w latach 1974–2004 w Instytucie Gospodarstwa Społecznego Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, osoba niezwykle ceniona i lubiana. 

Urszula Wasilewska

Starszy wykładowca języka niemieckiego, zatrudniona w naszej uczelni w latach 1990–2011 w Centrum Nauki Języków Obcych.

Anna Niewiadomska

Ambasador RP w Meksyku w latach 2009–2013. Od 2019 roku prowadziła kurs „Wstęp do kultury akademickiej” dla studentów pierwszego roku studiów licencjackich. Ciepła, serdeczna i zaangażowana w roli nauczyciela.

Profesor Michael Houston 
z Carlson School of Management Uniwersytetu Minnesoty 

Wieloletni współpracownik SGH, który ze strony amerykańskiej był dyrektorem programu Warsaw Executive Master of Business Administration (WEMBA).

Na zawsze pozostaną w naszej pamięci. 

Fot. Freepik